Wyniki głosowania Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Prezentujemy wyniki głosowania Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Sprawdź, czy Twój projekt wygrał, oraz ile głosów było potrzebnych, aby projekt został skierowany do realizacji.

Zrealizowanych zostanie 5 projektów ogólnomiejskich oraz 59 projektów rejonowych.

Dodatkowo możesz sprawdzić szczegółowe statystyki głosowania WBO 2017.Znajdź projekt

Projekty rejonowe
- próg do 250 tys. zł

Rejon nr 1 (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)

1
NR PROJEKTU196
Rewitalizacja skweru Adolfa Marii Bocheńskiego / Dzielnica Śródmieście, obręb Pl. Grunwaldzki 682
2
NR PROJEKTU15
Bulwar Fizyków - zwierciadła akustyczne 590
3
NR PROJEKTU225
Oświetlenie Wnętrza Podwórkowego w obrębie ulic Nowowiejska, Wyszyńskiego, Orzeszkowej, Jaracza 533
4
NR PROJEKTU299
Przejście dla pieszych w rejonie przystanku tramwajowego "Pomorska"
niewybrany do realizacji
498
5
NR PROJEKTU575
Siłownia zewnętrzna w parku przy ul. Kolejowej
niewybrany do realizacji
495
6
NR PROJEKTU568
Słoneczny Plac Zabaw, Sportu i Rekreacji Śródmieście/Plac Grunwaldzki
niewybrany do realizacji
366
7
NR PROJEKTU611
"Siłownia pod chmurką" przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I we Wrocławiu
niewybrany do realizacji
339
8
NR PROJEKTU323
Remont zniszczonego chodnika po zachodniej stronie ulicy Rychtalskiej od Jedności Narodowej do skrzyżowania z ulicą Zakładową.
niewybrany do realizacji
316
9
NR PROJEKTU274
Podwórze Nowowiejska –Stein -Barlickiego-Kluczborska- II etap projektu WBO32/2015
niewybrany do realizacji
301
10
NR PROJEKTU624
Zielone podwórko Sienkiewicza, Świętokrzyska, Na Szańcach, Bema
niewybrany do realizacji
296
11
NR PROJEKTU71
Rewitalizacja terenów zielonych przy Pl. Staszica 36-46
niewybrany do realizacji
266
12
NR PROJEKTU237
Kameralny Park Kieszonkowy - rewitalizacja zaniedbanego terenu w kwartale ulic Sienkiewicza, Matejki, Prusa, Świętokrzyska
niewybrany do realizacji
233
13
NR PROJEKTU202
Modernizacja przystanku tramwajowego "Daszyńskiego" na ul. Jedności Narodowej w kierunku centrum - poprawa komfortu, bezpieczeństwa oraz szybkości obsługi.
niewybrany do realizacji
220
14
NR PROJEKTU753
Spokojny Ołbin - uspokojenie ruchu z elementami zieleni - etap I
niewybrany do realizacji
217
15
NR PROJEKTU672
Uwolnijmy chodniki - pozwól przejść, parkuj w porządku na Nadodrzu, Ołbinie, Placu Grunwaldzkim, Przedmieściu Świdnickim i Starym Mieście. Projekt mały.
niewybrany do realizacji
214
16
NR PROJEKTU80
Oświetlenie skweru "Skaczącej Gwiazdy"
niewybrany do realizacji
206
17
NR PROJEKTU327
Rewitalizacja dwóch wysepek na fosie (przy Wzgórzu Partyzantów oraz przy kładce Świebodzkiej (Psiej))
niewybrany do realizacji
192
18
NR PROJEKTU705
Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły i korekcja drzew młodych w centrum i śródmieściu.
niewybrany do realizacji
177
19
NR PROJEKTU167
Zielony Ołbin - Zagospodarowanie ulicy Baryckiej.
niewybrany do realizacji
160
20
NR PROJEKTU557
Ożywienie skweru u zbiegu ulic Sępa Szarzyńskiego i Rozbrat. Stwórzmy przestrzeń przyjazną mieszkańcom! - uporządkowanie terenu i nasadzenia zieleni
niewybrany do realizacji
152
21
NR PROJEKTU504
Ustronne Ustronie - Rewitalizacja zaplecza ciągu kamienic przy ulicy Jedności Narodowej 170 - 184, wzdłuż ulicy Ustronie.
niewybrany do realizacji
134
22
NR PROJEKTU731
Bezpieczny Pieszy-oświetlone przejścia dla pieszych, etap I Śródmieście i Stare Miasto
niewybrany do realizacji
111
23
NR PROJEKTU348
Ławki w parku
niewybrany do realizacji
80
24
NR PROJEKTU439
Prog zwalniający + parkingi
niewybrany do realizacji
50

Rejon nr 3 (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)

1
NR PROJEKTU325
"Swojczycki Park Czarna Woda" - łódka, kajak, relaks... - etap 2 1786
2
NR PROJEKTU458
Kierowcy i piesi - przyjaciele na drodze. Bezpieczniej na trasie Stadion Olimpijski - ul. Kochanowskiego 1118
3
NR PROJEKTU630
Kowale - Siłownia na wolnym powietrzu 548
4
NR PROJEKTU703
Park Kolumba
niewybrany do realizacji
325
5
NR PROJEKTU545
Budowa ławek przy cmentarzu św. Rodziny przy ul. Smętnej
niewybrany do realizacji
317
6
NR PROJEKTU249
Oświetlenie miejsc niebezpiecznych. Alejka pieszo - rowerowa przy ul. Dembowskiego. Ul. Smętna - dojście do cmentarza. Przejście dla pieszych przez ul. Monte Cassino w kierunku kościoła św. Rodziny.
niewybrany do realizacji
303
7
NR PROJEKTU209
Dobudowanie brakujących odcinków chodnika wzdłuż północnej strony ul. Olszewskiego, od pętli tramwajowej do ul. Bacciarellego
niewybrany do realizacji
228
8
NR PROJEKTU724
Street Workout Park w sercu Sępolna
niewybrany do realizacji
197
9
NR PROJEKTU729
Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew nowoczesną metodą na Wielkiej Wyspie, Kowalach, Strachocinie, Wojnowie, Swojczycach.
niewybrany do realizacji
154
10
NR PROJEKTU86
Budowa schodków w miejscach wydeptanych przez spacerowiczów w dwóch miejscach na wale przeciwpowodziowym na Bartoszowicach.
niewybrany do realizacji
149
11
NR PROJEKTU498
Park Dąbski – oświetlenie i utwardzenie ścieżki
niewybrany do realizacji
95
12
NR PROJEKTU476
Kilimandżaro- Siłownia zewnętrzna i ławki dla mieszkańców oraz biegaczy.
niewybrany do realizacji
90
13
NR PROJEKTU480
Poprawa bezpieczeństwa na drodze rowerowej na ul. Mickiewicza
niewybrany do realizacji
77
14
NR PROJEKTU689
REWITALIZACJA/RENOWACJA MINI ZIELEŃCA - WNĘTRZA NA UL. 9 MAJA 54-56 (URBANISTYCZNEJ BRAMY DO OSIEDLA SĘPOLNO) – WYMIANA ISTNIEJACEJ MAŁEJ ARCHITEKTURY (NOWE ŁAWKI I KOSZE) ORAZ REMONT URZĄDZEŃ (PIASKOWNICY)
niewybrany do realizacji
77

Rejon nr 6 (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)

1
NR PROJEKTU339
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 80 3044
2
NR PROJEKTU472
Poprawa infrastruktury treningowej dla dyscyplin baseball i softball na Stadionie Oławka, al. Na Niskich Łąkach 2.0 1282
3
NR PROJEKTU51
Zielona rowerowo-piesza obwodnica Wrocławia; - łącznik Przedmieście Oławskie, Tarnogaj, Księże. 1095
4
NR PROJEKTU663
Siłownia zewnętrzna - rozbudowa projektu 568 z 2016
niewybrany do realizacji
629
5
NR PROJEKTU572
Więcej ruchu na Niskich Łąkach! Budowa siłowni zewnętrznej obok placu zabaw w Parku na Niskich Łąkach.
niewybrany do realizacji
479
6
NR PROJEKTU560
Zielony Trójkąt: rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki i Pułaskiego
niewybrany do realizacji
408
7
NR PROJEKTU602
Wykonanie niezbędnych miejsc parkingowych przy Przedszkolu nr 57 "Mały Książę" ul. Chorzowska 55
niewybrany do realizacji
397
8
NR PROJEKTU722
Wykonanie oświetlenia w Parku Wschodnim
niewybrany do realizacji
319
9
NR PROJEKTU479
Rampa rowerowa z bulwaru Kaczyńskich na most Grunwaldzki
niewybrany do realizacji
246
10
NR PROJEKTU270
Modernizacja przystanku tramwajowego "plac Zgody" na ul. Traugutta w kierunku centrum - poprawa komfortu, bezpieczeństwa oraz szybkości obsługi
niewybrany do realizacji
155
11
NR PROJEKTU710
Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew nowoczesną metodą na Księżu, Brochowie, Przedmieściu Oławskim i Bieńkowicach.
niewybrany do realizacji
133
12
NR PROJEKTU440
Podwórkowa strefa sportu i rekreacji
niewybrany do realizacji
130
13
NR PROJEKTU674
"Chodnikiem do tramwaju i przejścia dla pieszych" - wybudowanie chodnika ok. 200 m dla pieszych na ulicy Opolskiej - dojście do przystanku Głubczycka i przejścia dla pieszych
niewybrany do realizacji
104
14
NR PROJEKTU719
Uwolnijmy chodniki - pozwól przejść, parkuj w porządku na Przedmieściu Oławskim, Brochowie, Księżu i Bieńkowicach. Projekt mały.
niewybrany do realizacji
69
15
NR PROJEKTU683
Przywrócenie przejścia dla pieszych po południowej stronie skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego - poprawa jakości ciągów pieszych w śródmieściu Wrocławia.
niewybrany do realizacji
57
16
NR PROJEKTU268
Stacja street workout "KSIĘŻE" ul. Chorzowska - miejsce do treningu kalistenicznego i parkour.
niewybrany do realizacji
56
17
NR PROJEKTU433
Rybnicka - chodniki i miejsca parkingowe
niewybrany do realizacji
50

Rejon nr 9 (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)

1
NR PROJEKTU49
Instalacja zestawu przyrządów gimnastycznych na terenie Parku Południowego 1156
2
NR PROJEKTU606
Rewitalizacja podwórek przy ulicy Wielkiej, Powstańców Śląskich i Zaporoskiej – etap drugi 1022
3
NR PROJEKTU619
Zielone podwórko - Wandy, Krakusa, Hallera, Powstańców Śląskich - Etap II 707
4
NR PROJEKTU576
Miejsce do zabawy dla dzieci - ul. Krucza/Mielecka
niewybrany do realizacji
414
5
NR PROJEKTU4
Rewitalizacja alejki spacerowej na ul. Wandy
niewybrany do realizacji
328
6
NR PROJEKTU609
Rewitalizacja podwórek przy ulicy Sudeckiej, Sztabowej, Pocztowej, Wiśniowej – etap pierwszy
niewybrany do realizacji
276
7
NR PROJEKTU584
Ratujmy drzewa na Borku 2.0.
niewybrany do realizacji
212
8
NR PROJEKTU64
Bezpieczny plac Pereca
niewybrany do realizacji
189
9
NR PROJEKTU738
Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew nowoczesną metodą na Gajowicach, Powstańców Śląskich i Borku
niewybrany do realizacji
167
10
NR PROJEKTU388
Bezpieczne przejście dla pieszych Skwierzyńska/Zaporoska
niewybrany do realizacji
160
11
NR PROJEKTU430
Sport i Rekreacja na Gajowicach - Street Workout
niewybrany do realizacji
142
12
NR PROJEKTU671
Uwolnijmy chodniki - pozwól przejść, parkuj w porządku na Borku, Gajowicach, Powstańców Śląskich.
niewybrany do realizacji
132
13
NR PROJEKTU460
Oporowska bezpieczna dla seniorów i nie tylko
niewybrany do realizacji
124
14
NR PROJEKTU490
Street Workout / Kalistenika: uzupełnienie istniejącej siłowni zewnętrznej przy Wzgórzu Gajowickim (Górce Pafawag)
niewybrany do realizacji
99
15
NR PROJEKTU72
Oświetlenie łącznika między ulicą Stalowowolską a wzgórzem Pafawag. Około 100 metrów łącznika.
niewybrany do realizacji
82
16
NR PROJEKTU533
Zielone Podwórka na Gajowicach
niewybrany do realizacji
46

Rejon nr 10 (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)

1
NR PROJEKTU652
Park Grabiszyński - nowe ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci 1081
2
NR PROJEKTU615
Ścianka wspinaczkowa dla dzieci na placu zabaw i rozbudowa siłowni w Parku Grabiszyńskim 1042
3
NR PROJEKTU161
Siłownie na świeżym powietrzu dla Kleciny, Krzyków-Partynic, Oporowa i Grabiszynu-Grabiszynku, wraz z oświetleniem 808
4
NR PROJEKTU273
Budowa oświetlenia wraz z siłownią na powietrzu na oporowskiej alejce pomiędzy ulicami Jana Ostroroga i Marcina Bukowskiego
niewybrany do realizacji
650
5
NR PROJEKTU171
Ekrany akustyczne przy Parku Klecińskim
niewybrany do realizacji
562
6
NR PROJEKTU709
Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew na Grabiszynie, Grabiszynku, Oporowie, Klecinie i Krzykach
niewybrany do realizacji
436
7
NR PROJEKTU486
Akcja Plac - Park kieszonkowy - Przyjaźni/Krzycka
niewybrany do realizacji
395
8
NR PROJEKTU127
Montaż tablicy elektrycznej na przystanku linia 17
niewybrany do realizacji
226
9
NR PROJEKTU706
Plac zabaw przy Centrum Historii Zajezdnia
niewybrany do realizacji
189
10
NR PROJEKTU247
Ścieżka do Centrum Zajezdnia
niewybrany do realizacji
163
11
NR PROJEKTU40
Doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Przyjaźni w pobliżu skrzyżowania z ul. Braterską
niewybrany do realizacji
111
12
NR PROJEKTU379
Położenie brakującej nawierzchni na odcinku ulicy Braterskiej
niewybrany do realizacji
110
13
NR PROJEKTU695
Próg zwalniający na przejściu przed Szkoła Podstawową 61
niewybrany do realizacji
109
14
NR PROJEKTU690
Nowe podwórko Hallera 122-128
niewybrany do realizacji
108
15
NR PROJEKTU267
Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ul. Jutrzenki, Wrocław, Klecina
niewybrany do realizacji
72

Rejon nr 12 (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)

1
NR PROJEKTU748
Zielona strefa relaksu oraz miejsca postojowe 2927
2
NR PROJEKTU60
Serce Szczepina dla Juniorów. Plac zabaw dla dzieci starszych na skwerze miedzy Inowrocławską, Zachodnią i Mł. Techników 2074
3
NR PROJEKTU181
Osiedle drzew - Gądów Mały 707
4
NR PROJEKTU395
Budowa porządnego chodnika + oświetlenie skweru przy dworcu Wrocław-Mikołajów, między ul. Stacyjną, ul. Legnicką i ul. Bolesławiecką
niewybrany do realizacji
667
5
NR PROJEKTU294
Utwardzenie chodnika na Kozanowie
niewybrany do realizacji
567
6
NR PROJEKTU155
Kozanowski park wypoczynku, sportu i zabawy
niewybrany do realizacji
512
7
NR PROJEKTU375
Street Workout Park i remont wejścia na kompleks MOSIR od strony ulicy Idzikowskiego
niewybrany do realizacji
462
8
NR PROJEKTU257
"Wspinaj się po zdrowie" etap II. Rozbudowa linowego placu zabaw na Polanie Popowickiej.
niewybrany do realizacji
390
9
NR PROJEKTU701
Wybieg dla psów "Polana Popowicka"
niewybrany do realizacji
293
10
NR PROJEKTU717
Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew na osiedlach Szczepin, Popowice, Gądów, Pilczyce i Kozanów
niewybrany do realizacji
196
11
NR PROJEKTU370
Przejazd rowerowy na ul. Pilczyckiej
niewybrany do realizacji
143
12
NR PROJEKTU205
Przystanek Gądowianka dla ludzi
niewybrany do realizacji
80
13
NR PROJEKTU725
Zielona ściana na Pilczycach - ogród wertyklany
niewybrany do realizacji
77

Rejon nr 13 (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)

1
NR PROJEKTU546
Zachodnie Centrum Sportu - kompleks boisk do piłki nożnej II etap 829
2
NR PROJEKTU212
Siłownia (typu outdoor) w parku osiedlowym przy ulicy Żernickiej 593
3
NR PROJEKTU503
Nowe dyscypliny na boisku przy ul. Trawowej 590
4
NR PROJEKTU516
Oaza - Buczacka (okolice Rakietowej i Stanisławowskiej, nad Kasiną) 401
5
NR PROJEKTU336
"Święty Skwerek" czyli estetyczne i praktyczne zagospodarowanie terenu przy XIII-wiecznym kościele Św. Jadwigi
niewybrany do realizacji
317
6
NR PROJEKTU686
Siłownia na świeżym powietrzu oraz niewymiarowe boisko do koszykówki
niewybrany do realizacji
287
7
NR PROJEKTU216
Azyl dla pieszych ul. Strachowicka
niewybrany do realizacji
178
8
NR PROJEKTU369
Budowa chodnika na ul. Zarembowicza.
niewybrany do realizacji
30
9
NR PROJEKTU365
Rekultywacja boiska sportowego w Strachowicach.
niewybrany do realizacji
21

Rejon nr 14 (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)

1
NR PROJEKTU531
Zielona strefa dla mieszkańców na Stabłowicach - cz.1 1345
2
NR PROJEKTU506
Plac zabaw integracyjny od przedszkola do seniora „Złota integracja” 1282
3
NR PROJEKTU103
Mokrzański Plac zabaw 480
4
NR PROJEKTU113
Porządna droga rowerowa wzdłuż ulicy Głównej na Stabłowicach
niewybrany do realizacji
476
5
NR PROJEKTU248
Remont peronów przystankowych na pętli Leśnica.
niewybrany do realizacji
301
6
NR PROJEKTU298
oświetlenie ulicy Urodzajnej od skrzyżowania z ulica Brodzka do strumienia Rogożówka
niewybrany do realizacji
298
7
NR PROJEKTU728
Rewitalizacja miejsca wypoczynku na terenach między ulicą Lewą a szpitalem wojewódzkim
niewybrany do realizacji
245
8
NR PROJEKTU610
Oświetlenie drogowe przy ulicy Mokrzańskiej
niewybrany do realizacji
124

Projekty rejonowe
- próg do 750 tys. zł

Rejon nr 1 (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)

1
NR PROJEKTU329
Zielone boisko (jak Zielona Wyspa) w centrum Ołbina, przy Jedynce 2436
2
NR PROJEKTU443
Wymarzony plac zabaw i rekreacji przy SP nr 107 ul. B. Prusa 64
niewybrany do realizacji
2361
3
NR PROJEKTU444
Baza sportowo - rekreacyjna dla mieszkańców dzielnicy Stare Miasto przy Gimnazjum nr 29 przy ul. Kraińskiego 1 we Wrocławiu.
niewybrany do realizacji
2325
4
NR PROJEKTU446
Sportem zakorzenieni w sercu zielonego miasta
niewybrany do realizacji
1770
5
NR PROJEKTU1
Nowe Nadodrze - Aleja Rydygiera
niewybrany do realizacji
729
6
NR PROJEKTU527
Rewitalizacja parku przy ul. Grabiszyńskiej/ul. Szpitalnej/ul. Tęczowej/ul. Kolejowej
niewybrany do realizacji
632
7
NR PROJEKTU554
Nowoczesne Nadodrze – modernizacja dróg i chodników przy Placu Strzeleckim - I etap
niewybrany do realizacji
404
8
NR PROJEKTU502
Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Danuty Siedzikówny INKI .
niewybrany do realizacji
318
9
NR PROJEKTU532
Tajemniczy ogród - renowacja Skweru Ludzi ze znakiem P i dróżki nad Odrę - ostatniego etapu Zielonej Wstęgi Śródmieścia
niewybrany do realizacji
314
10
NR PROJEKTU175
Rewitalizacja podwórza w kwadracie ulic: Wyszyńskiego, Daszyńskiego, Żeromskiego i Orzeszkowej (wydzielenie miejsc parkingowych, segregacji odpadów i placu zabaw, nasadzenia roślinności, ścieżki).
niewybrany do realizacji
281
11
NR PROJEKTU263
Bulwar Fizyków - uzupełnienie o zieleń i małą architekturę
niewybrany do realizacji
225
12
NR PROJEKTU56
Deptak na Ruskiej
niewybrany do realizacji
219
13
NR PROJEKTU747
Zielona Enklawa Spokoju oraz Parkingi na Wrocławskim "Manhattanie"
niewybrany do realizacji
207
14
NR PROJEKTU31
Szybciej tramwajem - Wydłużenie przystanków tramwajowych.
niewybrany do realizacji
195
15
NR PROJEKTU421
Rewitalizacja podwórza ul. Skłodowskiej, ul. Norwida, ul. Janiszewskiego, SP Nr 12, PWR, plac Grunwaldzki
niewybrany do realizacji
171
16
NR PROJEKTU287
Ołbin: remont podwórka u zbiegu ulic Jedności Narodowej, Daszyńskiego, Żeromskiego. I część projektu.
niewybrany do realizacji
167
17
NR PROJEKTU308
Ogród przedszkolny Mały Piekarczyk na Ołbinie
niewybrany do realizacji
130
18
NR PROJEKTU219
Rewitalizacja wnętrza podwórkowego przy ul.Wyspiańskiego i Wrońskiego
niewybrany do realizacji
129
19
NR PROJEKTU733
Nieskończony Zielony - Reaktywacja! Zielona rewitalizacja wspólnego placu pomiędzy ulicami: Nowowiejska/Żeromskiego/Orzeszkowej/Barlickiego
niewybrany do realizacji
120
20
NR PROJEKTU684
Rewitalizacja podwórza w kwartale ulic Jedności Narodowej, Ignacego Daszyńskiego, Żeromskiego i Nowowiejskiej
niewybrany do realizacji
113
21
NR PROJEKTU612
Przywróćmy normalność na Śródmieściu! Remont chodników i uporządkowanie parkowania, etap I (ulice: Nauczycielska, Nehringa, Wrocławczyka, Polaka) oraz stworzenie skweru na Polaka/Wrocławczyka.
niewybrany do realizacji
111
22
NR PROJEKTU586
Park kieszonkowy na Starym Mieście (Kazimierza Wlk. / Plac Świętego Krzysztofa / Biurowiec „Dominikański”)
niewybrany do realizacji
106
23
NR PROJEKTU42
Modernizacja otoczenia przy Kluczborskiej / Jedności Narodowej oraz Gimnazjum Nr 15.
niewybrany do realizacji
98
24
NR PROJEKTU224
Uporządkowanie Wnętrza Podwórkowego w kwadracie ulic: Nowowiejska, Wyszyńskiego , Orzeszkowej, Jaracza. Remont odwodnienia i wymiana nawierzchni oraz progi zwalniające, wytyczenie miejsc parkingowych,
niewybrany do realizacji
91
25
NR PROJEKTU510
Kępa Mieszczańska – Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Księcia Witolda 78, 82 oraz ul. Żiżki 3 i 5 we Wrocławiu
niewybrany do realizacji
69
26
NR PROJEKTU402
Remont ulicy Stawowej
niewybrany do realizacji
62
27
NR PROJEKTU536
Dobre podwórko dla ulicy Cybulskiego - dobrym przykładem dla Nadodrza!
niewybrany do realizacji
45
28
NR PROJEKTU405
Budowa wrocławskiej wypożyczalni rowerów integracyjnych typu handbike wraz z odpowiednim zapleczem socjalno-sanitarnym
niewybrany do realizacji
34
29
NR PROJEKTU650
Staromiejskie podwórko
niewybrany do realizacji
27
30
NR PROJEKTU535
Renowacja podwórza przy ul. Liskego 9,-15 // ul. Sopockiej
niewybrany do realizacji
23
31
NR PROJEKTU625
Podwórze w obrębie Piłsudskiego 80-86A / Stawowa 13-15 - park w sercu miasta
niewybrany do realizacji
17

Rejon nr 2 (Karłowice-Różanka, Kleczków)

1
NR PROJEKTU8
Brodzik - boisko wielofunkcyjne na Karłowicach 2459
2
NR PROJEKTU548
Kleczkowski Szlak Podwórkowy (KSP)
niewybrany do realizacji
222
3
NR PROJEKTU431
Parking przy ul. Bałtyckiej
niewybrany do realizacji
108
4
NR PROJEKTU543
Modernizacja parku przy skrzyżowaniu ulic Łużyckiej i Osobowickiej
niewybrany do realizacji
85
5
NR PROJEKTU112
Wygodny przystanek na Reymonta
niewybrany do realizacji
83
6
NR PROJEKTU403
Rewitalizacja parku u zbiegu ul. Łużyckiej i ul. Osobowickiej
niewybrany do realizacji
77
7
NR PROJEKTU141
Zamontowanie tablic wyświetlających odjazdy i przyjazdy autobusów i tramwajów z przystanku most Osobowicki i przystanek Łużycka.
niewybrany do realizacji
56
8
NR PROJEKTU552
Aleja Zegadłowicza-rewitalizacja ulicy Zegadłowicza
niewybrany do realizacji
39
9
NR PROJEKTU587
Utwardzenie nawierzchni wnętrza podwórzowego ul. Kraszewskiego 7 - 13 , dz.AR_4, 9/27
niewybrany do realizacji
11

Rejon nr 3 (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)

1
NR PROJEKTU714
Chodniki i przejścia dla pieszych na Swojczycach, Strachocinie i Wojnowie 1888
2
NR PROJEKTU271
Kompleks rekreacyjno-sportowy. Wielofunkcyjne boisko tartanowe (piłka ręczna, siatkówka, koszykówka).
niewybrany do realizacji
1199
3
NR PROJEKTU465
"Łączymy pokolenia" - rewitalizacja przestrzeni publicznej Zacisza i Zalesia
niewybrany do realizacji
1140
4
NR PROJEKTU17
Zielona plaża nad Odrą – II etap
niewybrany do realizacji
875
5
NR PROJEKTU638
Osiedlowy Plac Zabaw Kowale
niewybrany do realizacji
559
6
NR PROJEKTU487
Pętla Biskupin - dzielnicowy rynek
niewybrany do realizacji
511
7
NR PROJEKTU300
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez wymianę nawierzchni na ul. Norblina.
niewybrany do realizacji
282
8
NR PROJEKTU637
Zielony kącik - zagospodarowanie terenu przy ul. Partyzantów, Dembowskiego i 9 Maja (wgłębnik) - miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkanców, plac zabaw dla dzieci i strefa seniorów
niewybrany do realizacji
197
9
NR PROJEKTU481
Drzewa dla zielonego Sępolna
niewybrany do realizacji
124
10
NR PROJEKTU477
Ruch rowerowy na Sępolnie – ulica Partyzantów
niewybrany do realizacji
88
11
NR PROJEKTU45
Boisko wielofunkcyjne w Parku Biskupińskim
niewybrany do realizacji
86
12
NR PROJEKTU633
Zielona Promenada Olszewskiego
niewybrany do realizacji
54
13
NR PROJEKTU463
Utwardzenie nawierzchni przy ul. Kochanowskiego
niewybrany do realizacji
53
14
NR PROJEKTU393
Wejście do Parku Szczytnickiego przy moście Szczytnickim
niewybrany do realizacji
48

Rejon nr 4 (Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice)

1
NR PROJEKTU11
Boisko wielofunkcyjne przy ul. Cynamonowej 2848
2
NR PROJEKTU66
Remont chodnika wzdłuż alei Poprzecznej
niewybrany do realizacji
852
3
NR PROJEKTU349
Strefa turystyki, sportu i rekreacji Osobowice - Rędzin
niewybrany do realizacji
808
4
NR PROJEKTU534
Forteca na Polanie
niewybrany do realizacji
698
5
NR PROJEKTU303
Utwardzenie dojazdu do przedszkola, boiska i kortów tenisowych - ETAP I - Lipa Piotrowska, ulica Melisowa.
niewybrany do realizacji
164
6
NR PROJEKTU153
Rewitalizacja stawu przy ul. Żmigrodzkiej
niewybrany do realizacji
134
7
NR PROJEKTU387
Las Osobowicki - miejsce rekreacji dla wrocławian: modernizacja tras spacerowo-biegowych
niewybrany do realizacji
123
8
NR PROJEKTU392
Ulica Wieruszowska - asfaltowa nawierzchnia, odwodnienie, chodnik, oświetlenie
niewybrany do realizacji
9

Rejon nr 6 (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)

1
NR PROJEKTU338
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 80 2914
2
NR PROJEKTU497
Podwórko im. Wszystkich Mieszkańców - I etap
niewybrany do realizacji
2524
3
NR PROJEKTU569
Więcej ruchu na Niskich Łąkach! Powiększenie placu zabaw na Żabiej Grobli (Park na Niskich Łąkach). Rewitalizacja zieleni wokół.
niewybrany do realizacji
481
4
NR PROJEKTU253
Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Opolskiej od ul. Świątnickiej do Pszczyńskiej
niewybrany do realizacji
472
5
NR PROJEKTU561
Zielony Trójkąt: rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgodnej
niewybrany do realizacji
374
6
NR PROJEKTU669
"Widzimy się w Parku Wschodnim" - wykonanie oświetlenia Parku Wschodniego we Wrocławiu (etap 1)
niewybrany do realizacji
370
7
NR PROJEKTU691
Utworzenie strefy zabaw dla dzieci oraz strefy sportu i rekreacji dla młodzieży i dorosłych w Parku Wschodnim
niewybrany do realizacji
142
8
NR PROJEKTU304
Żabią Ścieżką nad Odrę - uzupełnienie braku ciągu komunikacyjnego na ul. Okólnej
niewybrany do realizacji
134
9
NR PROJEKTU351
Asfalt na Górnośląskiej
niewybrany do realizacji
101
10
NR PROJEKTU148
Parking przy Szkole Podstawowej nr 96 im. L. Teligi we Wrocławiu
niewybrany do realizacji
67
11
NR PROJEKTU478
Remont nawierzchni na drodze rowerowej na ul. Na Grobli
niewybrany do realizacji
52
12
NR PROJEKTU696
Zróbmy sobie chodnik!
niewybrany do realizacji
21

Rejon nr 7 (Huby, Gaj, Tarnogaj)

1
NR PROJEKTU556
Hubosfera - Centrum sportu i rekreacji (etap 1) 884
2
NR PROJEKTU32
Wzgórze Tarnogajskie - lokalne centrum relaksu
niewybrany do realizacji
834
3
NR PROJEKTU39
Bezpiecznie i jasno po Parku Skowronim! Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Spiskiej i Działkowej
niewybrany do realizacji
421
4
NR PROJEKTU163
Park przed Zielonym Wzgórzem 2
niewybrany do realizacji
415
5
NR PROJEKTU583
Sportowy Gaj – modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na Gaju.
niewybrany do realizacji
385
6
NR PROJEKTU574
Siłownia i ogródek jordanowski w trójkącie Piękna-Jesionowa-Otmuchowska.
niewybrany do realizacji
281
7
NR PROJEKTU262
Rewitalizacja podwórka wraz z naprawą wewnętrznych ścieżek i drogi dojazdowej do śmietników.
niewybrany do realizacji
202
8
NR PROJEKTU293
Utwardzenie terenu stanowiącego dojazd : do bramy wjazdowej kościoła św. Stefana oraz dojazd na zaplecze budynków przy ul. Tarnogajskiej 61-35, Gazowej 16 i Kamienieckiej 72-4 dla służb komunalnych.
niewybrany do realizacji
188
9
NR PROJEKTU549
Rewitalizacja podwórza przy ul Borowskiej Świeradowskiej i Puszczykowskiej.
niewybrany do realizacji
143
10
NR PROJEKTU400
Remont ulicy Glinianej - odcinek Ślężna - Borowska
niewybrany do realizacji
130
11
NR PROJEKTU489
Budowa jednojezdniowej ulicy kl.IV w osiedlu domków jednorodzinnych i ogrodów działkowych o nawierzchni jezdni z kostki betonowej ul. Spiska na odc. ul. Weigla - ul. Koszyckiej
niewybrany do realizacji
127
12
NR PROJEKTU456
Zielona Ściana osiedla Gaj
niewybrany do realizacji
107
13
NR PROJEKTU634
Montaż toalety automatycznej w parku Skowronim.
niewybrany do realizacji
82
14
NR PROJEKTU570
Wyłączenie z ruchu samochodowego chodnika pomiędzy Szkołą Podstawową nr 17 i dziesięciopiętrowym blokiem przy ul. Wieczystej oraz budowa parkingów dla samochodów przed tą szkoła
niewybrany do realizacji
61

Rejon nr 8 (Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno)

1
NR PROJEKTU409
Park Wojszyce - Etap I 1949
2
NR PROJEKTU111
Ołtaszyn omija korki. Zielona trasa pieszo-rowerowa. Etap I
niewybrany do realizacji
895
3
NR PROJEKTU366
Oświetlenie Parku na Brochowie
niewybrany do realizacji
396
4
NR PROJEKTU320
Schuberta - budowa prostopadłych miejsc wzdłuż ulicy
niewybrany do realizacji
383
5
NR PROJEKTU528
Poprawa bezpieczeństwa ul. Motylkowej poprzez budowę oświetlenia ulicznego
niewybrany do realizacji
99
6
NR PROJEKTU450
Oświetlenie ulicy Sarniej
niewybrany do realizacji
77

Rejon nr 9 (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)

1
NR PROJEKTU607
Sportowe Osiedle – Etap II 1820
2
NR PROJEKTU636
Park Uśmiechu na Borku
niewybrany do realizacji
1378
3
NR PROJEKTU579
"Górka PaFaWag - Drugie Życie" Etap III
niewybrany do realizacji
702
4
NR PROJEKTU6
Rowerowa Zaporoska
niewybrany do realizacji
411
5
NR PROJEKTU495
Utrzymanie i remont nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej w obrębie zabudowań mieszkalnych przy ul. Tadeusza Zielińskiego
niewybrany do realizacji
228
6
NR PROJEKTU25
Drogi rowerowe na Swobodnej - od Zielińskiego do nowego dworca PKS
niewybrany do realizacji
218
7
NR PROJEKTU328
Krzewy i kwiaty na Powstańców - ogród miejski w centrum miasta
niewybrany do realizacji
204
8
NR PROJEKTU311
Rewitalizacja zielonego korytarza przy nasypie kolejowym i stadionie Śląska, od ulicy Kruczej do placu Srebrnego. Część zielonej rowerowo-pieszej obwodnicy Wrocławia
niewybrany do realizacji
170
9
NR PROJEKTU232
Pimpkowy park przy kwaśnym źródełku
niewybrany do realizacji
152
10
NR PROJEKTU61
Droga rowerowa na Powstańców Śląskich - zmiana kostki na nawierzchnię bitumiczną
niewybrany do realizacji
145
11
NR PROJEKTU461
"Podwórze z klasą" - Gajowice
niewybrany do realizacji
138
12
NR PROJEKTU541
Oznaczenie i utwardzenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Radosnej
niewybrany do realizacji
112
13
NR PROJEKTU390
Budowa ścieżki rowerowej od Sky Tower do mostu przy Zaporoskiej
niewybrany do realizacji
98
14
NR PROJEKTU367
Nowy chodnik na Rondzie Powstańców Śląskich
niewybrany do realizacji
85
15
NR PROJEKTU354
11200 m2 zieleni - skwer i park na Śródmieściu Południowym [etap 1]
niewybrany do realizacji
68
16
NR PROJEKTU24
Bezpieczna i cicha Jastrzębia
niewybrany do realizacji
66
17
NR PROJEKTU647
Zieleń na Szczęśliwej
niewybrany do realizacji
34
18
NR PROJEKTU28
Tablice elektroniczne na przystankach przy SP na Jastrzębiej
niewybrany do realizacji
30
19
NR PROJEKTU525
Wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych z przystanku "Pereca" przy ulicy Grabiszyńskiej, w kierunku ulicy Hallera.
niewybrany do realizacji
18

Rejon nr 10 (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)

1
NR PROJEKTU44
Oświetlenie Parku Klecińskiego 1140
2
NR PROJEKTU727
Zagospodarowanie wnętrza międzyblokowego pomiędzy ulicami Grabiszyńską, Ostrowskiego, Fiołkową i Nasturcjową. Droga do Przedszkola nr 117 "Fiołkowa Kraina", plac zabaw dla dzieci, parkingi i zieleń
niewybrany do realizacji
958
3
NR PROJEKTU309
Grabiszynek bezpieczny dla wszystkich! Remont ul. Lakierniczej - istotnym etapem planu podniesienia bezpieczeństwa pieszych i dzieci przy szkołach! Zlikwidujmy te korki!
niewybrany do realizacji
918
4
NR PROJEKTU648
"Zabawa bez Oporów" - rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu 131 i SP 15
niewybrany do realizacji
797
5
NR PROJEKTU592
Budowa dodatkowego pasa ruchu dedykowanego do skrętu w prawo w ciągu ul. Skarbowców przy skrzyżowaniu z ul. Racławicką oraz fragmentu drogi pieszo-rowerowej wdłuż nasypu kolejowego.
niewybrany do realizacji
513
6
NR PROJEKTU429
Akcja Plac - Siłownia zewnętrzna i Park dla dorosłych w Parku Klecińskim
niewybrany do realizacji
391
7
NR PROJEKTU70
Remont ulicy Blacharskiej (przy boisku Szkoły Podstawowej nr 82) - odcinek około 80 metrów
niewybrany do realizacji
332
8
NR PROJEKTU128
Parkingi Park&Ride przy petli tramwajowej Klecina
niewybrany do realizacji
208
9
NR PROJEKTU618
Zagospodarowanie terenu w pobliżu przystanku tramwajowego Przyjaźni – miejsce aktywnego spędzania czasu.
niewybrany do realizacji
183
10
NR PROJEKTU445
Budowa drogi z kostki brukowej betonowej na odcinku ulicy Kowalskiego we Wrocławiu
niewybrany do realizacji
12
11
NR PROJEKTU377
Zielona ul. Petuniowa (zieleń + parking)
niewybrany do realizacji
11

Rejon nr 12 (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)

1
NR PROJEKTU749
Ścieżki rowerowe i ciągi piesze na Gądowie Małym 2794
2
NR PROJEKTU220
Park Leonarda da Vinci na Gądowie Małym
niewybrany do realizacji
997
3
NR PROJEKTU221
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Idzikowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - progi spowalniające, zieleń.
niewybrany do realizacji
662
4
NR PROJEKTU301
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Pałuckiej we Wrocławiu na osiedlu Kozanów
niewybrany do realizacji
530
5
NR PROJEKTU679
"Bezpieczne centrum wśród zieleni" - pasy dla pieszych przy ul. Ziemowita wraz z rewitalizacją podwórka przed blokiem od strony wejścia do bram przy ul. Braniborskiej 1-3-5.
niewybrany do realizacji
463
6
NR PROJEKTU74
Kozanowski park wypoczynku, sportu i zabawy - etap 1
niewybrany do realizacji
458
7
NR PROJEKTU678
Rodzinny Park Rekreacji Sportuś
niewybrany do realizacji
425
8
NR PROJEKTU158
Miasteczko rowerowe dla dzieci i młodzieży w Zachodniej części Wrocławia
niewybrany do realizacji
329
9
NR PROJEKTU511
Plac Zabaw "Integracyjny Skwer" Szczepin dla niepełnosprawnych i juniorów
niewybrany do realizacji
244
10
NR PROJEKTU62
Kwiska - wygodna przesiadka autobus/tramwaj
niewybrany do realizacji
193
11
NR PROJEKTU142
Stworzenie węzła przesiadkowego poprzez utworzenie przystanku autobusowego pomiędzy przystankami tramwajowymi na pl. Strzegomskim.
niewybrany do realizacji
168
12
NR PROJEKTU119
Uzupełnienie infrastruktury rowerowej na Strzegomskiej
niewybrany do realizacji
148
13
NR PROJEKTU146
Przebudowa pominiętych fragmentów drogi dla rowerów oraz chodnika przy ulicy Strzegomskiej
niewybrany do realizacji
95
14
NR PROJEKTU754
Naprawa bardzo dziurawej nawierzchni drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych i miejsc postojowych, naprawa uszkodzonego chodnika, ustawienie trzech lamp przy chodniku między budynkami
niewybrany do realizacji
51

Rejon nr 13 (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)

1
NR PROJEKTU368
Żernicki Park Sportu i Rekreacji we Wrocławiu 820
2
NR PROJEKTU475
Budowa drogi wraz z parkingami na osiedlu Graniczna
niewybrany do realizacji
726
3
NR PROJEKTU53
Muchoborskie Centrum Sportu Trawowa - etap II
niewybrany do realizacji
541
4
NR PROJEKTU242
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Awicenny
niewybrany do realizacji
421
5
NR PROJEKTU501
Rewitalizacja terenu przy ul. Stanisławowskiej - naprzeciwko szkoły podstawowej SP25
niewybrany do realizacji
141
6
NR PROJEKTU114
Sokalska - Ciąg Pieszo Rowerowy
niewybrany do realizacji
83
7
NR PROJEKTU344
Skwer miejski przy ul. Meissnera i Cieślikowskiego
niewybrany do realizacji
73
8
NR PROJEKTU335
Multidyscyplinarne centrum sportowe Trawowa
niewybrany do realizacji
70
9
NR PROJEKTU494
Utwardzenie nawierzchni na końcu ul. Trawowej - Muchobór Wielki
niewybrany do realizacji
29

Projekty
ogólnomiejskie

1
NR PROJEKTU10
Toalety we Wrocławskich parkach i na terenach rekreacyjnych. 10857
2
NR PROJEKTU50
Zielona rowerowo-piesza obwodnica Wrocławia; ETAP II – odcinki: Tarnogaj – Gaj - Wojszyce –Jagodno - Krzyki –Borek –Grabiszyn –Grabiszynek –Gajowice –Muchobór Mały. 10796
3
NR PROJEKTU18
Rowerowy Wrocław 2017 8640
4
NR PROJEKTU675
Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście! 5398
5
NR PROJEKTU260
Budki dla kotów wolno żyjących 4998
6
NR PROJEKTU550
Pieszo z Brochowa - uzupełnienie brakującego chodnika na ul. I. Mościckiego, Gazowej i Karwińskiej (dotyczy przede wszystkim wiaduktu nad torami łączącymi te trzy ulice)
niewybrany do realizacji
4468
7
NR PROJEKTU12
Bulwar Fizyków - naukowy plac zabaw w przestrzeni miejskiej (ogólnomiejski)
niewybrany do realizacji
4149
8
NR PROJEKTU159
Baza małych astronautów czyli kosmiczny plac zabaw w Mini Parku przy ul. F. Hynka.
niewybrany do realizacji
4098
9
NR PROJEKTU656
Toalety miejskie w parkach na miarę Wrocławia.
niewybrany do realizacji
4008
10
NR PROJEKTU499
"Konikowo" - Budowa autorskiego placu zabaw na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice
niewybrany do realizacji
3949
11
NR PROJEKTU751
Modernizacja ulicy DRZEWIECKIEGO
niewybrany do realizacji
3788
12
NR PROJEKTU451
Wrocławska Arena Sportu - strefa A
niewybrany do realizacji
3368
13
NR PROJEKTU284
Zielona Obwodnica Wrocławia - drzewa i pnącza na wrocławskich osiedlach
niewybrany do realizacji
3362
14
NR PROJEKTU345
Park Rędziński
niewybrany do realizacji
2484
15
NR PROJEKTU41
Fontanna Neptuna na Placu Nowy Targ
niewybrany do realizacji
2123
16
NR PROJEKTU16
Remont zabytkowego autobusu Fredruś
niewybrany do realizacji
2113
17
NR PROJEKTU716
Park Grabiszyński - bezpieczne dojście! Remont chodników przy ul. Odkrywców (od al. Hallera do ul. Ślusarskiej) oraz chodników prowadzących do parku.
niewybrany do realizacji
2098
18
NR PROJEKTU590
Zagospodarowanie terenu kąpieliska na Oporowie, w celu udostępnienia, jako otwarty teren rekreacji
niewybrany do realizacji
2001
19
NR PROJEKTU43
Zielona Promenada przez Krzyki Etap I
niewybrany do realizacji
1973
20
NR PROJEKTU46
Rondo Reagana na poziomie! Budowa peronów na Rondzie Reagana.
niewybrany do realizacji
1839
21
NR PROJEKTU514
Pszczoły w mieście – hotele dla zapylaczy z placem do wypoczynku pomiędzy ulicami Hermanowską i Chociebuską
niewybrany do realizacji
1737
22
NR PROJEKTU553
Sieć parków we Wrocławiu - Psie Pole - Zawidawie 1
niewybrany do realizacji
1724
23
NR PROJEKTU68
Zielona trasa biegowo-pieszo-rowerowa z Ołtaszyna do centrum (z modyfikacjami)
niewybrany do realizacji
1705
24
NR PROJEKTU608
Sportowa Jantarowa
niewybrany do realizacji
1613
25
NR PROJEKTU258
Rewitalizacja ul. Ruskiej
niewybrany do realizacji
1566
26
NR PROJEKTU555
Sieć parków we Wrocławiu – Psie Pole - Zawidawie 2
niewybrany do realizacji
1512
27
NR PROJEKTU83
Bezpieczne i przyjazne drogi we Wrocławiu - światła spowalniające zamiast fotoradarów w całym mieście
niewybrany do realizacji
1455
28
NR PROJEKTU680
Ścieżki pieszo-rowerowe przy ul. Opatowickiej.
niewybrany do realizacji
1358
29
NR PROJEKTU372
Połączmy Psie Pole i Zakrzów – łącznik pieszo-rowerowy
niewybrany do realizacji
1331
30
NR PROJEKTU688
Miodowe łąki we Wrocławiu
niewybrany do realizacji
1092
31
NR PROJEKTU668
"Park & ride" przy pętli Pilczyce/Stadion Wrocław
niewybrany do realizacji
1060
32
NR PROJEKTU685
Miejskie wyspy zieleni
niewybrany do realizacji
990
33
NR PROJEKTU694
Zielone przystanki w centrum miasta
niewybrany do realizacji
943
34
NR PROJEKTU371
Bezpieczniej na skrzyżowaniu al. Sobieskiego i ul. Wilanowskiej
niewybrany do realizacji
922
35
NR PROJEKTU508
Kępa Mieszczańska –park kieszonkowy z stacją street workout przy Moście Dmowskiego we Wrocławiu
niewybrany do realizacji
882
36
NR PROJEKTU346
Odnowienie szpetnych wiaduktów kolejowych
niewybrany do realizacji
765
37
NR PROJEKTU358
Toskania we Wrocławiu: donice z kwiatami wokół wrocławskiego Rynku.
niewybrany do realizacji
619
38
NR PROJEKTU594
Las sekwoi, drzewa i krzewy owocowe
niewybrany do realizacji
587
39
NR PROJEKTU332
Infrastruktura przystankowa na ul. Dworcowej
niewybrany do realizacji
544
40
NR PROJEKTU334
infrastruktura przystankowa na ul. Dawida
niewybrany do realizacji
480
41
NR PROJEKTU35
Wsiadanie na poziomie-budowa przystanków wiedeńskich Górnickiego
niewybrany do realizacji
433
42
NR PROJEKTU620
Wrocławskie parki dostępne dla wszystkich.
niewybrany do realizacji
418
43
NR PROJEKTU203
Oczyszczenie z wojennego osmolenia i sadzy piaskowcowych medalionów z herbem Wrocławia na starych budynkach szkół,szpitali i innych budynkach publicznych
niewybrany do realizacji
415
44
NR PROJEKTU735
Rampa dla rowerów i wózków przy wyjściu z ulicy Sopockiej na Wały nad Odrą
niewybrany do realizacji
266
45
NR PROJEKTU464
Szachy plenerowe dużego gabarytu w centrum miasta Wrocławia
niewybrany do realizacji
263
46
NR PROJEKTU422
Akcja Plac - Gry uliczne "Oswajamy beton"
niewybrany do realizacji
236
47
NR PROJEKTU406
Budowa wrocławskiej wypożyczalni rowerów integracyjnych typu handbike wraz z odpowiednim zapleczem socjalno-sanitarnym
niewybrany do realizacji
178
48
NR PROJEKTU629
Wrocław na dotknięcie ręki – tylfograficzne mapy wybranych rejonów Wrocławia.
niewybrany do realizacji
156
49
NR PROJEKTU720
1997
niewybrany do realizacji
118
50
NR PROJEKTU677
Polegiwacz - wędrujący mebel do odpoczynku i zabawy
niewybrany do realizacji
83
Nie znaleziono żadnego projektu

Zobacz także:

Statystyki głosowania