Nr projektu. 564

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Nefrytowej (progi, chodnik i oświetlenie) [WBO. 2017]

Głosów: 213

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Spokojna, osiedlowa ulica Nefrytowa (na odcinku pomiędzy Brylantową a Bursztynową) stała się w ostatnim czasie ulicą przelotową stanowiącą alternatywę dla zakorkowanych głównych ulic Ołtaszyna. Codziennie przejeżdżają nią z duża prędkością coraz większe ilości samochodów. Ulica nie posiada chodników, progów zwalniających i tylko w niewielkim zakresie jest oświetlona. Występują na niej przewężenia, uniemożliwiające równoczesne przemieszanie się pieszych oraz samochodów (wąska ulica ograniczona z dwóch stron płotami posesji i zakręt ograniczający widoczność). Poruszanie się nią jest po prostu niebezpieczne. Wzdłuż samej Nefrytowej oraz okolicznych ulic pojawia się coraz więcej nowych domów i tym samym mieszkańców, często młodych rodziców, którzy chcieliby spokojnie i bezpiecznie móc dojść do sklepu, przedszkola czy też na plac zabaw. Rozwiązaniem jest budowa progów zwalniających (przede wszystkim w miejscach przewężeń), chodnika (tam, gdzie pozwala na to szerokość ulicy) oraz uzupełnienia oświetlenia ulicy na całej jej długości.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania wynosi 250 tys zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 8: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: ul. Nefrytowa od skrzyżowania z ulica Bursztynowa (zakręt i przewężenie) do ulicy Brylantowej

Osiedle: Ołtaszyn

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

213

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 210
Papier 3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 116
Mężczyźni 97

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


23.11.2018

Roboty budowlane przy ul. Nefrytowej zostały zakończone i odebrane. Inwestycja oddana do użytku.


19.03.2018

Podpisaliśmy umowę z projektantem na sporządzenie dokumentacji.