Nr projektu. 558

Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ulicy Maślickiej, budowa m.in. utwardzonych ścieżek, oświetlenia, placu zabaw oraz nowych nasadzeń. [WBO. 2017]

Głosów: 970

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Maślice są bardzo szybko rozwijającą się dzielnicą Wrocławia. Niestety jakość i ilość przestrzeni publicznej nie jest współmierna do narastającej liczby mieszkańców Maślic. Teren wokół stawu jest tego najlepszym przykładem. Brakuje w tym miejscu głównie utwardzonych ścieżek i oświetlenia. Mieszkańcy brodzą w błocie podczas deszczów i nie czują się bezpiecznie wracając do domu po zachodzie słońca. Poza tymi dwoma propozycjami za konieczne uważam również utworzenie miejsc siedzących rozsianych wokół stawu, wprowadzenia dodatkowej zieleni oraz utwardzenia terenu, który posłuży za stanowisko dla kontenerów oraz aut (kontenery również brodzą w błocie). Obecnie narożnik tego terenu jest sukcesywnie rozjeżdżany przez auta osobowe i dostawcze. Aby przestrzeń służyła wszystkim mieszkańcom z okolicy, proponuję również budowę niewielkiego placu zabaw zbudowanego z materiałów otaczających staw.
Beneficjentami byliby wszyscy mieszkańcy Wrocławia, a w szczególności Maślic. Teren ten już teraz przyciąga przechodniów w dobrą pogodę, wędkarzy oraz miłośników grilla.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, z wyłączeniem działki nr 31, AM 13, obręb Maślice. Nie można tam wybudować parkingu, ponieważ w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren ten przewidziany jest pod usługi. Zagospodarowanie terenu wokół stawu na działce nr 46/2 AM_13 Obręb: Maślice zostało wyceniona na kwotę 750 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie realizacji. Potrzebna też będzie akceptacja dokumentacji przez Wydział Architektury i Budownictwa.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Maślice

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

970

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 895
Papier 75

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 541
Mężczyźni 429

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.