Nr projektu. 60

Serce Szczepina dla Juniorów. Plac zabaw dla dzieci starszych na skwerze miedzy Inowrocławską, Zachodnią i Mł. Techników [WBO. 2017]

Głosów: 2 074

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Projekt zakłada stworzenie placu zabaw dla dzieci starszych na Skwerze Ojca Damiana de Veuster, w samym środku Szczepina. Obok istniejącego już placu dla dzieci młodszych powstałoby miejsce, gdzie mogłyby się bawić dzieci w wieku szkolnym. Takie sąsiedztwo pozwoli korzystać z tego miejsca rodzinom z dziećmi w każdym wieku. Chcemy, by ten teren swoim charakterem komponował się z drzewami i zielenią, która przyciąga tu mieszkańców. Dzięki temu projektowi Szczepin zyska miejsce atrakcyjne dla seniorów, rodziców i dzieci. Nasza górka zasługuje, by stać się miejscem, gdzie pulsuje życie, gdzie czuć rytm ludzi, zasługuje, by być SERCEM SZCZEPINA.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. W ramach projektu powinna powstać koncepcja zagospodarowania całego skweru św. o. Damiana de Veuster. Za zaproponowaną kwotę 250 tys. zł można wybudować mały plac zabaw o powierzchni około 200 m2. Teren jest objęty nadzorem archeologicznym co może wydłużyć czas realizacji projektu.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 60, 511. Do liderów należy decyzja czy na etapie nanoszenia poprawek do projektów będą chcieli je ze sobą połączyć.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. W ramach projektu powinna powstać koncepcja zagospodarowania całego skweru św. o. Damiana de Veuster. Za zaproponowaną kwotę 250 tys. zł można wybudować mały plac zabaw o powierzchni około 200 m2. Teren jest objęty nadzorem archeologicznym co może wydłużyć czas realizacji projektu. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 60, 511.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: Skwer św. o. Damiana de Veuster

Osiedle: Szczepin

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 074

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 542
Papier 1 532

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 320
Mężczyźni 754

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


12.12.2018

Teren został przekazany wykonawcy.


11.12.2018

W listopadzie br. Zarząd Zieleni Miejskiej podpisało umowę z Wykonawcą.


14.09.2018

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert 28.09.


15.01.2018

Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.