Nr projektu. 212

Siłownia (typu outdoor) w parku osiedlowym przy ulicy Żernickiej [WBO. 2017]

Głosów: 593

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

W parku znajdują się pojedyncze sprzęty do ćwiczeń. W pobliżu nie ma profesjonalnej siłowni na powietrzu.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt na obecnym etapie został zweryfikowany negatywnie, ponieważ wskazana we wniosku działka jest własnością osób fizycznych. Proponujemy inną lokalizację siłowni - działka nr 22, AM-32, obręb Żerniki. Do decyzji lidera pozostaje akceptacja alternatywnej lokalizacji.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 212, 280, 314.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w nowej lokalizacji - działka nr 22, AM-32, obręb Żerniki. Szacunkowy koszt realizacji jest wyceniany na 100 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: Park Żernicki

Osiedle: Żerniki

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

593

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 357
Papier 236

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 328
Mężczyźni 265

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


14.12.2018

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.


11.01.2018

Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej.