Nr projektu. 34

Budowa chodnika wzdłuż ul. Bogedaina - Tarnogaj [WBO. 2017]

Głosów: 553

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Przy ruchliwej ul. Bogedaina, która dla tarnogajczyków jest najkrótszą drogą do tramwajów na ul. Krakowskiej brakuje chodnika. Mimo ograniczenia prędkości na drodze, samochody pędzą, a spacer poboczem jest zwyczajnie niebezpieczny. Chodnik staje się jeszcze bardziej potrzebny ze względu na powstający przy Bogedaina Park Tarnogajski.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z następującymi uwagami. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać chodniki po obu stronach ulicy, oświetlenie i odwodnienie, ale za określoną we wniosku kwotę 250 tys. zł można będzie wykonać chodnik tylko po jednej stronie. W przypadku realizacji chodnika po obu stronach koszt inwestycji będzie wynosił 500 000 zł. Lider musi zdecydować jaki zakres projektu zostanie zrealizowany. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 34, 559. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać chodniki po obu stronach ulicy, oświetlenie i odwodnienie, ale za określoną we wniosku kwotę 250 tys. zł można będzie wykonać chodnik tylko po jednej stronie. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie realizacji inwestycji.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Bogedaina

Osiedle: Tarnogaj

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

553

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 545
Papier 8

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 296
Mężczyźni 257

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


11.12.2018

W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej.