Nr projektu. 705

Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły i korekcja drzew młodych w centrum i śródmieściu. [WBO. 2017]

Głosów: 177

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Wrocławskie drzewa w ostatnich latach były nie tylko intensywniej wycinane niż wcześniej, ale u wielu także postępowała słabnąca kondycja. Jedną z poważnych przyczyn, dla których drzewa tracą siły witalne jest jemioła. Ta roślina jest półpasożytem, co znaczy, że jest w stanie sama wytwarzać cukry w procesie fotosyntezy i się odżywiać. Niestety, drzewo nie jest dla niej tylko podporą, dzięki której ma bliżej do promieni słonecznych. Wykorzystuje wodę i składniki mineralne ze swojego żywiciela, a przy zbyt dużej ilości zagłusza także jego liście. Przez to drzewo wytwarza mniej potrzebnych cukrów do wyżywienia korony i korzeni, dlatego zaczyna słabnąć. We Wrocławiu póki co nie walczy się systematycznie z jemiołą, dlatego każde porażone drzewo zagraża kolejnym.
Projekt zakłada usunięcie jemioły z 200 drzew nowoczesną metodą, która nie wymaga wycinania całych gałęzi, a jedynie półpasożyta. Następnie zabezpiecza się miejsca wycięcia, aby jemioła nie mogła odrosnąć. Taki zabieg wykonano już na Borku na 77 drzewach, w ramach projektu do WBO2015.
Poważnym problemem dla drzewa jest także niewykształcenie jednego, a dwóch przewodników (pień główny). Dwa konkurujące ze sobą pnie tworzą w miejscu zrostu literę V. Pomiędzy nimi tworzy się tzw. zakorek, który z biegiem czasu powoduje coraz większe naprężenia wewnątrz drzewa. Może się to skończyć wyłamaniem jednego z pni. Wtedy drzewo traci połowę swojej korony, co ma konsekwencje nie tylko krajobrazowe, ale także zdrowotne. Takie przykre sytuacje spotkały np. jeden z dębów i buk płaczący w Parku Szczytnickim w zeszłym roku. Można ich uniknąć poprzez odpowiednią korekcję drzew młodych, polegającą na osłabieniu jednego z konkurujących pni i wzmocnieniu drugiego.
Projekt zakłada korekcję 50 młodych drzew z rozwidleniem V-kształtnym.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 250 000 zł. Ostateczny zakres realizacji zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: Konkretne drzewa zostaną wskazane w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej, w momencie kiedy projekt przejdzie do realizacji. Lokalizacje wskazane na mapie są tylko przykładowymi, gdzie zaobserwowano opisane w projekcie problemy.

Osiedle: Wrocław

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

177

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 175
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 105
Mężczyźni 72

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.