Nr projektu. 155

Kozanowski park wypoczynku, sportu i zabawy [WBO. 2017]

Głosów: 512

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Przedmiotem projektu jest stworzenie nowego, atrakcyjnego miejsca na Kozanowie przeznaczonego do wypoczynku, sportu, zabawy i rekreacji. Każdy znajdzie tu coś interesującego dla siebie, niezależnie od wieku.
Inwestycja planowana jest na terenie gminnym w rejonie ul. Kozanowskiej (mapka poglądowa w załączeniu).
Miejsce to ma spory potencjał, a jest obecnie zaniedbane i w małym stopniu wykorzystane.
Stan obecny to stare, zniszczone boiska, wydeptane, nieoświetlone dróżki, zaniedbana zieleń.
Realizacja całego parku byłaby przewidziana w kilku etapach, wykonywanych w kolejnych latach. W pierwszym etapie, zgłaszanym w tej edycji WBO zostaną odnowione oraz oświetlone istniejące, wydeptane przez mieszkańców, główne ciągi piesze. Ponadto w miarę możliwości zostaną one wyposażone w ławki, kosze na śmieci oraz dystrybutor woreczków na psie odchody.
Realizacja pierwszego etapu pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa pieszych oraz umożliwi wygodne dojście z osiedla Kozanów do przystanków komunikacji zbiorowej, kościoła oraz sklepu „Biedronka”.
Kolejnym priorytetem będzie wykonanie linarium oraz placu zabaw dla młodszych dzieci, stołów do ping - ponga oraz rowerowego toru przeszkód wykorzystującego częściowo naturalne przeszkody terenowe (istniejący wał ziemny). W dalszej kolejności zrealizowane zostałoby boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki plażowej, siłownia terenowa i stoliki szachowe dla seniorów.
Bardzo ważne będzie również etapowe uporządkowanie oraz nowe nasadzenia zieleni w postaci drzew oraz krzewów ozdobnych. Część nasadzeń zostałaby wykonana już pierwszym etapie projektu - wzdłuż ciągów pieszych. Zachęcam również do głosowania na mój bliźniaczy projekt nr 74 dotyczący parku na Kozanowie w II progu - to szansa na wykonanie znacznie większego zakresu robót.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem działek Nr 31/5, Arkusz mapy: 4, Obręb: Kozanów oraz 41, Arkusz mapy: 7, Obręb: Kozanów, które stanowią rezerwę pod budowę placówki oświatowej. Kwota potrzebna na realizację projektu, z wyłączeniem oświetlenia, została oszacowana na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 74, 155, 294. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, z wyłączeniem działek Nr 31/5, Arkusz mapy: 4, Obręb: Kozanów oraz 41, Arkusz mapy: 7, Obręb: Kozanów, które stanowią rezerwę pod budowę placówki oświatowej. Kwota potrzebna na realizację projektu, z wyłączeniem oświetlenia, została oszacowana na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 74, 155, 294.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: Zaniedbane tereny zielone w rejonie skrzyżowania ulicy Kozanowskiej i Pałuckiej

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

512

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 487
Papier 25

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 323
Mężczyźni 189

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.