Nr projektu. 556

Hubosfera - Centrum sportu i rekreacji (etap 1) [WBO. 2017]

Głosów: 884

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Oaza zieleni i spokoju, wspólna, nieogrodzona przestrzeń integrująca mieszkańców, atrakcyjna dla najmłodszych i najstarszych, harmonijnie wpisująca się w pory roku, służąca rodzinnym spacerom, małym piknikom z przyjaciółmi, osiedlowym festynom i chwilom samotnego wytchnienia. Chcemy w centrum miasta w otoczeniu bloków wykreować taką przestrzeń.

Opis: ŚCIEŻKA ZDROWIA wpisuje się trasę dla biegaczy, jako miejsce rozgrzewki i ćwiczeń. GÓRKA SANECZKOWA wykorzystuje istniejący nasyp, który może służyć jako widownia dla sceny plenerowej latem. Przestrzeń dla widzów może pełnić funkcję ŁĄKI PIKNIKOWEJ. Pola do organizacji różnych aktywności zawiera PLAC ZABAW i GIER. PERGOLA z PLACEM DO ĆWICZEŃ umożliwiającym odpoczynek w cieniu, a PLAC Z NAWIERZCHNIĄ BEZPIECZNĄ - organizację zajęć plenerowych.

Uzasadnienie: Kolejne diagnozy problemów społecznych realizowane przez UW (2014), badania wykonane przez TNS OBOP w 2010 r. oraz wnioski Rady Osiedla z 15 letniej obserwacji, wskazują na potrzebę ograniczenia deficytów społecznych, społecznej dezintegracji i alienacji. Zjawiskom tym należy przeciwdziałać poprzez stworzenie wspólnej, integrującej, atrakcyjnej przestrzeni. Teren jest obecnie niezagospodarowany i wykorzystywany do wyprowadzania zwierząt domowych.

Beneficjenci: Grupę docelową stanowi ok. 7 tysięcy mieszkańców budynków położonych w obszarze od ul. Kamiennej po al. Armii Krajowej.

Koszt projektu: 749 000 zł brutto.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagą, że konieczne jest etapowanie zadania. W pierwszej kolejności należy wykonać koncepcję zagospodarowania dla całego terenu, a w kolejnych etapach wybudować scenę oraz toalety. Kwota potrzebna na realizację I etapu inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 556, 589. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagą, że konieczne jest etapowanie zadania. W pierwszej kolejności należy wykonać koncepcję zagospodarowania dla calego terenu, a w kolejnych etapach wybudować scenę oraz toalety. Kwota potrzebna na realizację I etapu inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 556, 589.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: Teren znajdujący się na osiedlu Huby, przy ul. Ślicznej, na działkach 5/31 i 5/35 AM-1, obręb Gaj we Wrocławiu o łącznej powierzchni 6850 m2.

Osiedle: Huby

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

884

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 360
Papier 524

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 521
Mężczyźni 363

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


25.06.2019

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku mieszkanców


21.01.2019

Podpisano umowę z wykonawcą.


11.12.2018

Ogłoszono II postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do 17 grudnia br.


23.08.2018

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania. Oferty można składać do 7.09


15.01.2018

Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.