Nr projektu. 516

Oaza - Buczacka (okolice Rakietowej i Stanisławowskiej, nad Kasiną) [WBO. 2017]

Głosów: 401

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Odpowiedź na niewielką ilość terenów zieleni na osiedlu i kontynuacja już utworzonych terenów zieleni.
Tutaj potrzebne jest uporządkowanie, nasadzenie roślin, stworzenie siedzisk i tarasów w pobliżu strumienia Kasiny umilających popołudniowe spacery po osiedlu.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: Buczacka (okolice Rakietowej i Stanisławowskiej, nad Kasiną)

Osiedle: Muchobór Wielki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

401

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 400
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 206
Mężczyźni 195

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


06.02.2019

Zarząd Zieleni Miejskiej przekazał teren wykonawcy inwestycji.


21.01.2019

Podpisano umowę z wykonawcą.


11.12.2018

W trakcie przygotowywania postępowania przetargowego.


11.01.2018

Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej.