Statystyki głosowania WBO 2017

Znasz już wyniki głosowania WBO 2017? Sprawdź dokładnie, kto i jak głosował i dlaczego Twój projekt wygrał głosowanie w tym roku. Wyniki możesz przeglądać w postaci wykresów.

Liczba osób głosujących

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

Ogółem:
(razem z głosami nieważnymi)

97 043

Rozkład głosów:

Liczba głosów
w progach:

Głosy nieważne

Do nieważnych zostały zaliczone przypadki niezgodnego z zasadami wypełnienia kart papierowych, niepotwierdzenia głosu kodem SMS, powtórnego oddania głosu z użyciem tego samego nr PESEL.

8 314

Liczba głosów: internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Dotyczy głosów ważnych.

Internet 55 028
Papier 33 701

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Dotyczy głosów ważnych.

Kobiety 49 910
Mężczyźni 38 819

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Dotyczy głosów ważnych.

Liczba głosów wg rejonów

Podział głosów oddanych na projekty rejonowe (bez projektów ogólnomiejskich).

Dotyczy głosów ważnych.

Zobacz także:

Wyniki głosowania