Nr projektu. 557

Ożywienie skweru u zbiegu ulic Sępa Szarzyńskiego i Rozbrat. Stwórzmy przestrzeń przyjazną mieszkańcom! - uporządkowanie terenu i nasadzenia zieleni [WBO. 2017]

Głosów: 152

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Projekt dotyczy rewitalizacji skwerku u zbiegu ulic Szarzyńskiego i Rozbrat. Skwer jest obecnie bardzo zaniedbanym i zapomnianym miejscem. Mieszkańcy niechętnie na nim przebywają.
Pierwszy projekt dotyczący powstania skweru w tym miejscu pochodzi z przełomu 1904 i 1905 roku. W latach swej świetności skwer przyciągał wielu wrocławian - teraz tylko straszy.
Miejsce to ma ogromny potencjał, a obecnie tylko się marnuje. Czas to zmienić!

Projekt zakłada:
- obniżenie powierzchni skweru do poziomu jezdni, dzięki czemu zwiększy się jego dostępność dla rodziców z wózkami dziecięcymi i małymi dziećmi, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami czy poruszającym się na wózku inwalidzkim;
- nasadzenia drzew i zieleni - granice skwerku zostaną obsadzone żywopłotem;
- montaż wielu ławek - w tym oryginalnych ławek dwuosobowych S-kształtnych;
- montaż kilku dużych siedzisk wieloosobowych;
- montaż licznych kolorowych jednoosobowych okrągłych siedzisk różniej wielkości i wysokości;
- postawienie niewysokiego murku pomalowanego farbą tablicową - dającego możliwość rysowania po nim kredą;
- odświeżenie oraz ożywienie nawierzchni skweru;
- uporządkowanie parkowania na ulicach Sępa Szarzyńskiego (na odcinku od Prusa do Sienkiewicza) i Rozbrat;

W części skweru najbardziej wysuniętej na południe (dokładnie na styku obu ulic) planowane jest stworzenie elementów zabawowych w postaci niewielkich okrągłych trampolin montowanych w ziemi, równoważni i bujaków oraz wyłożenie nawierzchni bezpieczną, miękką, elastyczną powłoką (np. matą gumową, nawierzchnią poliuretanową).

Przedstawione w projekcie założenia to tylko punkt wyjścia do dyskusji. Kluczowym elementem projektu będą konsultacje z mieszkańcami otwartymi przede wszystkim dla najmłodszych mieszkańców.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie uporządkowania terenu i nasadzeń zieleni. Dla budowy urządzeń zabawowych teren jest zbyt mały - brak wyznaczenia strefy bezpieczeństwa. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: Skwer u zbiegu ulic Sępa Szarzyńskiego i Rozbrat

Osiedle: Ołbin

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

152

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 146
Papier 6

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 78
Mężczyźni 74

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.