Nr projektu. 531

Zielona strefa dla mieszkańców na Stabłowicach - cz.1 [WBO. 2017]

Głosów: 1 345

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Stabłowice i Maślice coraz szybciej się rozwijają, przybywa mieszkańców, w związku z tym potrzebne są nowe tereny rekreacyjne.
Doskonałym miejscem byłby nieużytkowany dotąd teren nad stawem przy ulicy Głównej. Jest to obszar praktycznie niedostępny z uwagi na znaczną ilość porastających go samosiewów, skupin gęstych krzewów a przede wszystkim zalegające odpady (budowlane oraz komunalne).

W pierwszym etapie zaadaptowania tego tereny dla potrzeb okolicznych mieszkańców zasadne jest uprzątnięcie śmieci, wykonanie niezbędnych cięć pielęgnacyjnych drzew oraz usunięcie zbyt gęsto rosnących samosiewów.
Dodatkowo warto zabezpieczyć teren przed rozjeżdżaniem przez samochody w okresie letnim.
Dzięki temu powstanie doskonałe miejsce do spacerowania czy jakiejkolwiek innej rozrywki na powietrzu.

W dalszych etapach można zagospodarować teren poprzez ustawienie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), pomosty przy brzegu stawy, plac zabaw dla dzieci czy wygrodzony wybieg dla psów.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 250 tys. zł., ale ze względu na szeroki zakres prac należy założyć możliwość etapowania projektu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 531, 718. Do Liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 250 000 zł, ale ze względu na szeroki zakres prac należy założyc możliwość etapowania projektu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 531, 718.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: część działki znajdująca się od strony ulicy Głównej

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 345

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 234
Papier 111

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 709
Mężczyźni 636

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


04.04.2019

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert 19 kwietnia.


21.01.2019

Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje dokumenty do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.


11.12.2018

Dokumentacja odebrana. Oczekiwanie na uzyskanie uzgodnień.


11.01.2018

Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej.