Nr projektu. 325

"Swojczycki Park Czarna Woda" - łódka, kajak, relaks... - etap 2 [WBO. 2017]

Głosów: 1 786

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Celem projektu jest stworzenie pierwszego na Swojczycach parku rekreacyjnego dla wypoczynku mieszkańców. Wygrany w WBO 2016 etap 1 obejmie jedynie część inwestycji. Etap 2 będzie kontynuacją i dopełnieniem projektu o kolejne elementy przyrodnicze.

Koncepcja Parku jest zgodna z MPZP. W chwili obecnej teren jest zaniedbany. Ma jednak wysoki potencjał: położony jest w sercu osiedla przy zabytkowym Kościele Św. Jacka, zawiera wiele cennych przyrodniczych atrybutów: bogate starodrzewie oraz zbiornik wodny "Czarna Woda".
Ze względu na wysokie koszty, projekt podzieliliśmy na etapy.

Etap 1, którego realizacja rozpocznie się w 2017r., obejmie budowę alejki parkowej łączącej ul. Swojczycką
z Miłoszycką, montaż ławek, rewitalizację istniejących drzew, montaż ścieżki zdrowia z urządzeniami sportowymi.

Etap 2 rewitalizacji parku zakłada:
- dosadzenie krzewów, wysokich traw, rabat bylinowych kwitnących naprzemiennie cały sezon,
- oddzielenie Parku zimozielonym niskim żywopłotem od ruchliwej ulicy Swojczyckiej,
- eko-ścieżkę edukacyjną (eko-eksperymenty),
- ziołowy ogród sensoryczny,
- montaż systemu napowietrzania zbiornika wodnego (np. fontanna, kaskada),
- stworzenie remizy dla ptaków i drobnej zwierzyny.

Koszt wykonania 2 etapu projektu wynosi 250.000zł.

W kolejnych etapach należy zrewitalizować zbiornik wodny na cele rekreacyjne (łódki, kajaki), wybudować kładkę nad wodą łączącą obie części parku oraz pomosty.

Chcielibyśmy zachować naturalistyczny „dziki” charakter „Czarnej Wody”, wydobyć jej potencjał, aby
w efekcie końcowym park przypominał „klimaty mazurskie” z szuwarami, pomostami, wysokimi trawami szumiącymi na wietrze, a czysta „Czarna Woda” stała się domem dla rodzimych gatunków ptaków i zwierząt a dla Wrocławian czystym relaksem.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale wskazana we wniosku działka nr 4, AR-21, Obręb: Swojczyce jest własnością osób fizycznych. Projekt można zrealizować na działkach nr Nr 5/3 oraz 5/4, AM-21 Obr. Swojczyce. Nie wiadomo czy wskazana kwota 250 tys. zł wystarczy na oczyszczenie stawu wraz z montażem fontanny napowietrzającej, dlatego może pojawić się konieczność etapowania prac. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Teren ze zbiornikiem wodnym między ulicą Swojczycką a Miłoszycką

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 786

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 788
Papier 998

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 974
Mężczyźni 812

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


21.01.2019

Zarząd Zieleni Miejskiej odebrało dokumentację projektową. Obecnie przygotowuje materiały do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.


11.12.2018

Zarząd Zieleni Miejskiej jest w trakcie sprawdzania dokumentacji projektowej.


11.01.2018

Przetarg na dokumentację projektową ogłoszony dnia 4.01.2018r. Termin otwarcia ofert 12.01.2018r.