Nr projektu. 630

Kowale - Siłownia na wolnym powietrzu [WBO. 2017]

Głosów: 548

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 200 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Projekt polega na zainstalowanie siłowni na wolnym powietrzu.
Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom Osiedla Kowale pełne wykorzystanie terenu do wypoczynku i rekreacji. Siłownia na wolnym powietrzu pozwoli na zorganizowanie czasu wolnego dla młodzieży mieszkającej na naszym osiedlu. Realizacja projektu przyczyni się do integracji społeczności lokalnej oraz umożliwi rozwój aktywności fizycznej wśród mieszkańców Osiedla.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 200 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 630, 638. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 200 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 630, 638.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Teren zielony przy ulicy Ełckiej

Osiedle: Kowale

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

548

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 145
Papier 403

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 287
Mężczyźni 261

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


11.12.2018

W trakcie przygotowywania postępowania przetargowego.