Nr projektu. 377

Zielona ul. Petuniowa (zieleń + parking) [WBO. 2017]

Głosów: 11

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Obecnie giną resztki terenu zielonego przy ul. Petuniowej przez dziki parking.
Proponuje zabezpieczyć przed wjazdem na tereny zielone samochodom przez ustawienie elementów krawężnika nad krawężnikiem i nasadzenie drzew przy obu stronach ulicy. Wewnątrz skweru dostawienie dwóch ławek i lamp zasilanych energią słoneczną.
Pod estakadą wyrównanie szutrem terenu pod parking, oraz dodanie zadaszonego parkingu rowerowego.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie zabezpieczenia zieleni (krawężniki) oraz utwardzenia terenu pod estakadą. Weryfikacja negatywna dla budowy drogi bitumicznej, gdyż pod estakady można zjechać z istniejącej drogi dojazdowej. Brak możliwości nasadzeń drzew wzdłuż ulicy ze względu na sieci podziemne oraz zbyt małe odległości od krawężnika jezdni (minimalna odległość od krawężnika - 3m), możliwe są natomiast nasadzenia krzewów (żywopłot). Proponowany park kieszonkowy w takiej lokalizacji - przy estakadzie i torach kolejowych - nie ma uzasadnienia. Kwota potrzebna na realizację została oszacowana na 750 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Grabiszyn-Grabiszynek

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

11

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 9
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 6
Mężczyźni 5

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.