Nr projektu. 237

Kameralny Park Kieszonkowy - rewitalizacja zaniedbanego terenu w kwartale ulic Sienkiewicza, Matejki, Prusa, Świętokrzyska [WBO. 2017]

Głosów: 233

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Teren o pow. 2000 m2 znajdujący się na działce nr 44/2, obręb Plac Grunwaldzki, przeznaczony jest w planie miejscowym pod zieleń parkową. Obecnie na terenie znajduje się piękny starodrzew, niestety teren wokół drzew jest zaniedbany i nieużytkowany przez mieszkańców.
Celem projektu jest rewitalizacja terenu oraz wprowadzenie dla niego pożytecznej funkcji, integrującej mieszkańców kwartału. Proponowane funkcje to: wybieg dla psów, ogród społeczny z możliwością uprawiania warzyw i ziół, miejsce spotkań seniorów itp. Ostateczna funkcja terenu nastąpi po konsultacjach z mieszkańcami.
Projekt wpisuje się dążenia miasta do walki o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2019 roku.
Stosunkowo niewielkim kosztem można stworzyć kameralne miejsce, atrakcyjne wizualnie i funkcjonalnie.
Zapraszam do głosowania!

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Koszt zadania szacowany jest na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: kwartał ulic Sienkiewicza, Matejki, Prusa, Świętokrzyska

Osiedle: Ołbin

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

233

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 233
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 140
Mężczyźni 93

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.