Nr projektu. 725

Zielona ściana na Pilczycach - ogród wertyklany [WBO. 2017]

Głosów: 77

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Projekt obejmuje instalację "zielonej ściany" na północnej elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VI przy ulicy Hutniczej 45. Projekt zwiększy ilość zieleni na osiedlu i poprawi estetykę budynku szkoły.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie pod warunkiem, że zielona ściana zostanie zaprojektowana w formie ogrodu wertykalnego. Sytuowanie na północnej elewacji zielonych ścian może stwarzać problem z zapewnieniem prawidłowych warunków do rozwoju roślin, a z drugiej strony wpłynąć negatywnie na stan techniczny budynku. Ponadto zielona ściana wymaga utrzymania i pielęgnacji, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, w przeciwieństwie do ogrodu wertykalnego, który jest tańszy w realizacji i utrzymaniu i nie wpływa negatywnie na stan elewacji. Kwota potrzebna na realizację została oszacowana na 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

77

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 76
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 46
Mężczyźni 31

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.