Nr projektu. 324

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Nowodworskiej [WBO. 2017]

Głosów: 317

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy (Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały)
 • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

Droga dla rowerów wzdłuż ulicy Nowodworskiej połączy centrum osiedla Nowy Dwór z infrastrukturą rowerową przy ul. Strzegomskiej i Klecińskiej umożliwiając w ten sposób bezpieczny dojazd do centrum miasta.

Projekt zakłada budowę nowej dwukierunkowej drogi rowerowej wzdłuż na odcinku od Gubińskiej do Wojrowickiej, oraz rozbudowę przejścia dla pieszych przez ul. Gubińską, o przejazd dla rowerzystów.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Na wnioskowanym odcinku proponujemy dwukierunkową drogę dla rowerów po stronie numerów nieparzystych. We wniosku należy uwzględnić zakres związany z przebudową sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Nowodworskiej z ul. Chociebuską oraz częściową modernizację ciągu pieszego. Kwota potrzebna na realizację to 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 11: Kuźniki, Nowy Dwór, Muchobór Mały

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Nowy Dwór

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

317

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 312
Papier 5

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 170
Mężczyźni 147

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


04.10.2019

Projekt nr 324 WBO 2017 w porozumieniu z Liderem zostaje wycofany z realizacji.
Zadanie zostało poddany pod głosowanie z kwotą 250 000 zł. W II kwartale 2018r. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, który realizował przedmiotową inwestycję w ramach WBO, wybrał Projektanta. W grudniu 2018r. projektant złożył gotową dokumentację projektową z kosztorysem inwestorskim, który przekraczał budżet WBO. W związku z powyższym w I kwartale br. odbyło się spotkanie z Liderem, na którym został ograniczony zakres inwestycji. W czerwcu br. ZDiUM ogłosił przetarg na roboty budowlane. Oferty przekraczały budżet WBO przeznaczony na realizację ww. inwestycji. W związku z powyższym przetarg został unieważniony i we wrześniu ogłoszony ponownie. Niestety tym razem również oferty znacząco przekraczały budżet WBO. W październiku 2019 zostało zorganizowane spotkanie z udziałem Lidera, na którym zdecydowano, że projekt zostaje wycofany z realizacji. Zgodnie z zasadami WBO, w przypadku wycofania projektu do realizacji przechodzi kolejny projekt z listy projektów w danym rejonie. W tym przypadku kolejny projekt z listy nie spełnia jednej z zasad WBO ws. realizacji – nie uzyskał minimum 100 głosów. W ramach projektów ogólnomiejskich (do 1 mln zł) kwota, która była przeznaczona na realizację projektu nr 324 jest niewystarczająca. W związku z powyższym do realizacji nie przechodzi żaden inny projekt WBO 2017. Środki finansowe z tego zadania zostają przeznaczone na realizację projektów, które realizowane są w ramach WBO.