Nr projektu. 586

Park kieszonkowy na Starym Mieście (Kazimierza Wlk. / Plac Świętego Krzysztofa / Biurowiec „Dominikański”) [WBO. 2017]

Głosów: 106

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 400 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Kościół św. Krzysztofa u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego i ul. Wierzbowej w bieżącym roku obchodzi wyjątkową rocznicę 750-lecia powstania. Jest to niezwykłe miejsce z długą historią.

Kościół pierwotnie stał nad wewnętrzną fosą miejską – Czarną Oławą – którą zasypano w 2. poł. XIX w., a na jej miejscu urządzono rozległy skwer, pełen drzew, trawników i krzewów – Plac Świętego Krzysztofa. W lat. 70. XX w. zakończono budowę "trasy W-Z", całkowicie likwidując zieleń otaczającą świątynię. Kościół od tego czasu stoi w bezpośrednim sąsiedztwie sześciopasmowej ulicy, a mieszkańcy zostali pozbawieni jedynego zielonego placu znajdującego się na Starym Mieści (w granicach wyznaczonych przez Promenadę Staromiejską).

Studenckie Koło Naukowe Ambasadorzy Zieleni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przygotowało propozycję zagospodarowania roślinnością pozostałości dawnego placu. Projekt przyczyni się jednocześnie (wizualnie) do wyeksponowania świątyni oraz (użytkowo) do stworzenia miejsca sprzyjającego integracji, służącego do odpoczynku, rozmów i kontemplacji. Zaprojektowane jest ono z myślą o mieszkańcach pobliskich domów, przechodniach, turystach, a także użytkownikach kościoła.

Projektowany park kieszonkowy zlokalizowany jest w wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego, stanowiącej jeden z najruchliwszych ciągów komunikacyjnych w mieście. Realizacja projektu na nieco zapomnianym obecnie terenie, a znajdującym się przecież na mocno uczęszczanym szlaku pieszym, przyniesie korzyści nie tylko jego użytkownikom, ale też wpłynie na poprawę wizerunku najstarszego i najważniejszego rejonu Wrocławia.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale nie w takiej formie jak przedstawiono na wizualizacjach. Teren jest wpisany do rejestru zabytków, w związku z tym sposób zagospodarowania będzie musiał uzyskać akceptację Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kwota potrzebna na realizację zadania została oszacowana na 400 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Stare Miasto

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

106

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 96
Papier 10

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 69
Mężczyźni 37

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.