Nr projektu. 181

Osiedle drzew - Gądów Mały [WBO. 2017]

Głosów: 707

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Projekt zakłada wykonanie nowych nasadzeń oraz uzupełnienie ubytków drzew na terenie osiedla Gądów Mały. Wiadomo jak ważną funkcję w każdym mieście pełnią tereny zielone, w szczególności drzewa, szczególnie w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Oczywistym jest jak bardzo korzystnie zieleń wpływa na zdrowie i psychikę mieszkańców, a także na stan powietrza w całym mieście, szczególnie w dobie masowych przekształceń terenów zielonych w betonowe miejskie pustynie. Drzewa pomagają również w budowaniu relacji międzyludzkich. Gatunki drzew ustalone zostaną podczas konsultacji. Projekt jest spójny z założeniami aplikacji Wrocławia o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2019 roku. W celu szybszego uzyskania efektu zazielenienia się okolicy zaplanowane jest posadzenie wyrośniętych już drzew o wysokości min. 300 cm i obwodzie pnia min. 18 cm. W załączeniu zestawienie drzew i plan nasadzeń.
Korzyści płynące z drzew w najbliższym otoczeniu:
1. pomagają w walce ze smogiem, poprawiają jakość powietrza, produkują tlen, obniżają stężenie dwutlenku węgla
2. minimalizują uciążliwości związane z falami upałów – obniżają temperaturę otoczenia
3. neutralizują działanie tzw. wysp ciepła, które nadmiernie dogrzewają okolicę.
4. tłumią hałas – szczególnie uliczny
5. poprawiają estetykę okolicy i są ukojeniem dla wzroku
6. zwiększają wartość okolicznych gruntów i zabudowań
7. osłaniają okolicę przed nadmierną siłą wiatru
8. poprawiają nastrój, pozytywnie wpływają na rozwój emocjonalny i psychologiczny ludzi, szczególnie dzieci
9. sprawiają, że ludzie żyjący wśród drzew czują się młodsi i szczęśliwsi
10. stwarzają przyjazną przestrzeń do spotkań i rekreacji
11. intensyfikują częstotliwość przemieszczania się pieszo i rowerem, wpływają na mniejsze wykorzystanie samochodów

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Wskazane we wniosku lokalizacje proponowanych nasadzeń zostały zaakceptowane jedynie w następującym zakresie:
6szt. (4+2) - dz. nr 4/10
7 szt. (4+3) - dz. nr 4/11
8 szt. (4+4) - dz. nr 5/45
Dopuszczenie mniejszej liczby drzew na powyższych działkach wynika z kolizji z występującymi na tym terenie sieciami. Ponadto dwie spośród wymienionych przez Lidera działek są terenami budowlanymi, dlatego odrzucono możliwość wprowadzenia tam jakichkolwiek nasadzeń. Działki przy ul. Idzikowskiego dublują się z innym wnioskiem, w którym projektowane są nasadzenia częściowo pokrywające się z lokalizacjami z niniejszego wniosku, a częściowo kolidujące z planowanymi miejscami postojowymi. Teren przy ul. Drzewieckiego pokryty jest gęstym uzbrojeniem podziemnym uniemożliwiającym posadzenie drzew.
Teren przy ul. Bajana (dz. nr 5/115) dubluje się z wnioskiem z roku 2016r., który jest realizowany w 2017 roku, a częściowo ograniczeniem są sieci.
Całkowity koszt realizacji inwestycji to 50 000 zł. W ramach tych kosztów uwzględnione zostały:
a) materiał roślinny
b) robocizna (przygotowanie podłoża + sadzenie)
c) trzyletnia pielęgnacja
Po uwzględnieniu wszystkich przeszkód możliwe jest posadzenie tylko 21 szt. drzew z proponowanych 292.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie przewidzianym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu oraz ilość nasadzeń zostaną ustalone z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gądów-Popowice Płd.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

707

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 697
Papier 10

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 384
Mężczyźni 323

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


11.12.2018

Umowa z Wykonawcami podpisana.