Nr projektu. 546

Zachodnie Centrum Sportu - kompleks boisk do piłki nożnej II etap [WBO. 2017]

Głosów: 829

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Pierwszy etap budowy boisk skierowany w celu rozwoju istniejących obiektów sportowych we Wrocławiu. Dzięki budowie boisk na osiedlu Jerzmanowo udało by się rozszerzyć bazę obiektów sportowych w zachodniej części Wrocławia oraz zmniejszyć obłożenie na dotychczasowych boisk. Dla społeczności lokalnej ten projekt jest bardzo ważny ze względu na brak atrakcyjnych miejsc do uprawiania sportu na terenie osiedli Jerzmanowo-Osiniec-Jarnołtów- Strachwice Beneficjent : Klub Sportowy "Błękitni Jerzmanowo"oraz mieszkańcy osiedli

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. W ramach WBO 2016 będzie realizowany I etap budowy boiska. W przypadku skierowania tegorocznego projektu WBO do realizacji będzie wykonywany II etap inwestycji, zgodny z dokumentacją sporządzoną w ramach zadania nr 435 WBO 2016.
Kwota potrzebna na realizację podstawowego boiska bez ogrodzenia, wraz z dokumentacją projektową to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Jerzmanowo - Jarnołtów -Strachowice - Osiniec

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

829

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 446
Papier 383

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 435
Mężczyźni 394

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


28.06.2019

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.


06.02.2019

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą zadania w trybie "projektuj i buduj".


19.12.2018

Po raz drugi ogłoszono przetarg w trybie "projektuj i buduj". Oferty można składać do 8.01 2019.


11.12.2018

Zarząd Inwestycji Miejskich przygotowuje dokumenty do ogłoszenia II postępowania przetargowego. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.


24.08.2018

Ogłoszony został przetarg na dokumentację projektową i roboty budowlane. Oferty można składać do 10.09.