Nr projektu. 232

Pimpkowy park przy kwaśnym źródełku [WBO. 2017]

Głosów: 152

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Celem projektu jest stworzenie miejsca które: PRZYCZYNI SIĘ DO ZAZIELENIENIA OKOLICY I UROZMAICENIA KRAJOBRAZU, BĘDZIE PARKIEM DLA PSÓW I TAKŻE MIEJSCEM WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW ORAZ PRZYWRÓCI DAWNE WALORY I TEGO MIEJSCA. Na terenie będącym przedmiotem projektu przed wojną zlokalizowane było tzw "Kwaśne Źródełko" . Było to miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców tej części Wrocławia. Po wojnie staw został zasypany gruzami okolicznych zrujnowanych kamienic. Obecnie w miejscu po byłym jeziorku znajduje się boisko szkolne oraz nieużytek. Projekt dotyczy właśnie tej przestrzeni nieużytku: pomiędzy boiskiem a garażami. Powierzchnia wynosi ok. 0.38 ha. Teren ten stanowi pusty plac częściowo porośnięty trawą, częściowo wybetonowany. W sposób naturalny teren ten stał się miejscem do wyprowadzania psów: teren jest stosunkowo duży i odgrodzony od ulicy garażami i oddalony od zabudowań. Idealne miejsce, spacerujący ludzie z psami nie przeszkadzają nikomu. W poprzek terenu przebiega dzika ścieżka będąca skrótem dla okolicznych mieszkańców. W najbliższym otoczeniu jest sporo szkół i boisk - dzieci i młodzież mają więc swoje miejsca do spędzania czasu. Zaraz obok ul. Stalowej są ogrody działkowe, gdzie seniorzy inni mieszkańcy mają swoje ogródki. Na teren działek jest zakaz wprowadzania psów. Stąd istnieje potrzeba psiego parku. Ponadto brakuje w rejonie drzew, okoliczne boiska działki z przyczyn oczywistych nie są zadrzewione. Na terenie nieużytku można nasadzić drzewa i krzewy, które urozmaiciłby krajobraz, dawały w lecie cień, filtrowały powietrze. Projekt pełni także upamiętnia dawne zagospodarowanie przestrzeni - jako miejsca wypoczynku. W parku znajdowałaby się tablica upamiętniająca dawny wygląd tego miejsca (stare fotografie, opis).

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gajowice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

152

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 150
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 107
Mężczyźni 45

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.