Nr projektu. 328

Krzewy i kwiaty na Powstańców - ogród miejski w centrum miasta [WBO. 2017]

Głosów: 204

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Od czasu, gdy przed Sky Tower zagospodarowano zieleń, tzn. posadzono krzaki róż, krzewy i trawy, mieszkańcy Powstańców Śląskich uświadomili sobie, jak estetycznie można zaprojektować krajobraz na pozostałych odcinkach tej niezwykle ważnej i reprezentatywnej dla miasta arterii. Projekt zakłada opracowanie i zrealizowanie projektu zieleni miejskiej na ul. Powstańców Śląskich od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do Ronda Powstańców Śląskich. Nacisk położony byłby zaplanowanie przez architekta krajobrazu i nasadzenie roślin kwitnących tj. róże, rododendrony, hortensje, krzaki bzu, klombów, parkletów, kolorowych kwiatów cebulkowych i wieloletnich (hiacynty, żonkile, tulipany) i traw. Punktem kulminacyjnym byłby plac Powstańców Śląskich, gdzie należy wymienić ławki i kosze, wydzielić alejki, np. pokryte mulczem i kamykami, kontrastujące z zielenią trawnika i barwnymi rabatami kwiatowymi - teraz mamy tam brudny piasek, popękany asfalt i zaniedbane chaszcze wokół, następnie wzdłuż alejek wbudować toskańskie donice z aranżacjami kwiatowymi i nasadzić kwitnące rododendrony, róże, bzy lub inne pachnące krzewy w zależności od wymagań gleby. Po realizacji projektu Rondo zmieni się w piękny, kwitnący ogród miejski, miejsce odpoczynku i estetycznej przyjemności.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Rewaloryzacja terenu jest jak najbardziej wskazana, jednak z racji charakteru ulicy i Ronda Powstańców Śląskich wymagane są wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz projekt zagospodarowania dla całego terenu. Proponowany budżet jest niewystarczający na realizację wniosku w ramach WBO, całość inwestycji wyceniana jest na ponad 2 mln zł.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Jednak należy sporządzić koncepcję zagospodarowania dla całego terenu. Konieczne jest etapowanie inwestycji. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakresu projektu zostanie ustalony z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Powstańców Śląskich

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

204

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 199
Papier 5

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 130
Mężczyźni 74

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.