Nr projektu. 481

Drzewa dla zielonego Sępolna [WBO. 2017]

Głosów: 124

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Sępolno jest modelowym osiedlem – ogrodem, gdzie zieleń jest integralnym i niezbędnym składnikiem architektury krajobrazu osiedla – i powinna podlegać tej samej pieczy, co cegły. Unikatowe założenie Sępolna przyjeżdżają oglądać i podziwiać ludzie z całego świata. Pomimo wagi, na jaką zasługuje zieleń na Sępolnie, od lat obserwowane jest konsekwentne i bezmyślne niszczenie jej zasobów (zmiana funkcji terenów zielonych, degradacja i brak dbałości o utrzymanie). Spowodowane jest to nie tylko brakiem środków, ale też w dużej mierze stosunkiem mieszkańców do swojego otoczenia – przedkładają oni często własną wygodę – możliwość zaparkowania auta pod samym domem, ponad dobro wspólne: „skansen”, jak niektórzy mieszkańcy często pejoratywnie mówią o tej dzielnicy.
Konieczne jest co najmniej odtworzenie istniejących uprzednio zadrzewień, które stanowią bardzo ważną część ekosystemu i wizerunku dzielnicy. W tym celu konieczna jest wreszcie interwencja w miejscach, które zostały nielegalnie zaanektowane na parkingi samochodowe, albo gdzie po prostu nie zadbano o uzupełnienia ubytków w nasadzeniach.
Planuje się nasadzenia drzew – po uprzedniej konsultacji odnośnie gatunków z konserwatorem zabytków, dendrologami i architektami krajobrazu:
58 drzew na ul. Partyzantów
41 drzew na ul. Kosynierów Gdyńskich
3 drzewa na ul. Mierosławskiego
39 drzew na ul. Mickiewicza
19 drzew na ul. Monte Cassino
8 drzew na ul. Sławka
9 drzew na ul. Belwederczyków
6 drzew na ul. Pierwszej Dywizji
7 drzew na ul. Waryńskiego
10 drzew na planuje się dosadzić drzewa na skwerach przy Monte Cassino/Partyzantów, Sławka/Partyzantów oraz Dembowskiego / Partyzantów.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na nasadzenie 200 drzew oraz sporządzenie koncepcji rewaloryzacji dla wskazanego terenu to 750 tys. zł. Dokładna liczba drzew możliwych do nasadzenia zostanie określona po dokonaniu inwentaryzacji zieleni oraz uzgodnieniu ich lokalizacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Sępolno

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

124

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 122
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 72
Mężczyźni 52

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.