Nr projektu. 368

Żernicki Park Sportu i Rekreacji we Wrocławiu [WBO. 2017]

Głosów: 820

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Jako mieszkańcy osiedla Żerniki chcielibyśmy świadomie wziąć odpowiedzialność za losy naszego parku i pozyskać środki na stworzenie miejsca, które nie tylko ładnie wygląda, ale też zmobilizuje do aktywności fizycznej, pomoże w edukacji i wychowa kolejne pokolenia Wrocławian. Park, który miałby tu powstać, stałby się centrum aktywnego wypoczynku nie tylko dla lokalnej społeczności, ale także dla osiedli przyległych. Idealny park powinien być podzielony na strefy, w których każda grupa wiekowa chętnie spędzałaby czas - idealny park zatem to miejsce, które łączy pokolenia.

W obecnym projekcie zawarty jest: odpowiedni plac zabaw dla najmłodszych, pumptrack (trasa rowerowa dla starszych dzieci) oraz górka saneczkowa (utworzona z gruzu to wysprzątaniu terenu). Dodatkowo ścieżki dla pieszych i rowerów łączące ten teren z Rumiankową i Kardamonową oraz nasadzenia drzew (nasadzenia przez mieszkańców).

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale kwota 750 tys. zł może nie wystarczyć na realizację całego zakresu i może pojawić się konieczność etapowania prac. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 355, 368. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale kwota 750 tys. zł może nie wystarczyć na realizację całego zakresu i może pojawić się konieczność etapowania prac. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 355, 368.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Lokalizacja szczegółowa: Wrocław; Obręb 49-Żerniki; Arkusz 40; działka 8/7; 13/2 – teren ograniczony ul. Macieja Przybyły, ul. Rumiankową, ul. Kardamonową

Osiedle: Żerniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

820

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 572
Papier 248

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 469
Mężczyźni 351

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


20.12.2019

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.


28.01.2019

Ogłosiliśmy przetarg na realizację. Otwarcie ofert 12 lutego.


11.12.2018

W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej.