Nr projektu. 550

Pieszo z Brochowa - uzupełnienie brakującego chodnika na ul. I. Mościckiego, Gazowej i Karwińskiej (dotyczy przede wszystkim wiaduktu nad torami łączącymi te trzy ulice) [WBO. 2017]

Głosów: 4 468

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Z Brochowa nie sposób wydostać się na piechotę nie idąc ulicami - brak chodników. W prawdzie jakiś czas temu ulica I. Mościckiego została poszerzona o żwirowy pas, który zapewne miał zastąpić chodnik ale tylko do wiaduktu kolejowego przy ulicy Wiaduktowej. Celem projektu jest wybudowanie bezpiecznych chodników dzięki którym mieszkańcy Brochowa będą mieli możliwość wydostać się z osiedla nie używając w tym celu komunikacji miejskiej czy samochodów. Bardzo często wiaduktem łączącym ulicę I. Mościckiego - Gazową - Karwińska wracają ze szkoły dzieci, jest to bardzo niebezpieczne bo ruch w tym miejscu jest naprawdę duży, a pobocze właściwie nie istnieje, natomiast przejście z dzieckiem w wózku jest niemożliwe. W ramach projektu zostanie również uzupełnione oświetlenie nad tymi ulicami, przede wszystkim nad przejściem dla pieszych na ul. I. Mościckiego przy przystankach autobusowych, przed wiaduktem kolejowym (od strony centrum). Gdy jedzie się tam w nocy samochodem, zobaczenie kogokolwiek na tych pasach jest bardo utrudniona bo akurat tuż przed nimi znajduje się ostatnia latarnia i zanim wzrok kierowcy przyzwyczai się do ciemności jest już za pasami dla pieszych. O wypadek w tym miejscu nie trudno.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 1 mln zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 135, 550. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 1 mln zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 135, 550.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Brochów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

4 468

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 806
Papier 1 662

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 2 458
Mężczyźni 2 010

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.