Nr projektu. 43

Zielona Promenada przez Krzyki Etap I [WBO. 2017]

Głosów: 1 973

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Projekt ma za zadanie przywrócenie historycznego założenia urbanistycznego, poprzez rewaloryzację promenady ciągnącej się od skrzyżowania ulic Zaporoskiej i Grabiszyńskiej, zwieńczonej zabytkową wieżą ciśnień przy Alei Wiśniowej. Proponujemy odzyskanie walorów estetycznych pierwotnego założenia zielonej arterii, w połączeniu z potrzebami komunikacyjnymi tej części dzielnicy. Wytyczona w ostatnich latach XIX wieku ulica jest przykładem pięknej osi widokowej z królująca wieżą ciśnień z 1904 roku, pomnikiem dobrego miejskiego planowania, dodatkowo zielonym korytarzem okolicy. Przy użyciu niewielu środków możemy przywrócić blask dawnego deptaku jednocześnie porządkując i usprawniając ruch pieszy, samochodowy a także rowerowy na tym odcinku. Wykonane prace mogłyby w przyszłości stanowić początek dalszych zmian w kierunku ulicy Grabiszyńskiej. Podstawowym zadaniem projektu jest poprawa estetyki okolicy, jakości życia mieszkańców oraz połączenie wygodnym ciągiem pieszo – rowerowym całego odcinka zielonej arterii od zabytków w postaci wieży ciśnień i Szpitala Żydowskiego mieszczącego dziś Szpital Kolejowy, dalej Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Augustyna, kamienic Hansa Poelziga do ronda Powstańców Śląskich.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 750 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 1 mln zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Sudecka

Osiedle: Powstańców Śląskich

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 973

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 456
Papier 517

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 139
Mężczyźni 834

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.