Nr projektu. 506

Plac zabaw integracyjny od przedszkola do seniora „Złota integracja” [WBO. 2017]

Głosów: 1 282

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Położenie: ul. Kamiennogórska 84 Wrocław Złotniki nr dz.AR_9, 53/3 pow. 2515 m2
Złotniki to duże osiedle, które stale się rozbudowuje. Mieszka tu kilka tysięcy osób. Na Złotnikach są różne placówki edukacyjne: zespół szkolno-przedszkolny na ul. Częstochowskiej, szkoła dla dzieci, młodzieży niewidomych, niedowidzących, na ul. Kamiennogórskiej, żłobek na ul. Rajskiej oraz ośrodek szkolno-wychowawczy na ul. Kieleckiej. Jednakże na Złotnikach nie ma ogólnodostępnego publicznego placu zabaw ani przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Rodzice i dziadkowie nie mają gdzie spędzać wolnego czasu z dziećmi. Dlatego chcemy stworzyć integracyjny, wielopokoleniowy plac zabaw bez barier. Wtedy każdy znalazłby coś dla siebie. Na osiedlu mieszkają też dzieci i dorośli niepełnosprawni, którzy nie są w stanie korzystać z normalnych placów zabaw, są one dla nich niedostępne technicznie i architektonicznie. Projekt zakłada stworzenie funkcjonalnego, nowoczesnego, bezpiecznego placu zabaw. Plac składałby się z 3 stref– niepełnosprawni, ogólnodostępna, seniorzy, które tworzyłyby spójną całość. Jednocześnie z placu może swobodnie korzystać spora grupa osób 50-80.Grupa wiekowa użytkowników bez ograniczeń. Dobór wyposażenia został tak wyselekcjonowany, by był dość uniwersalny oraz zapewniał różne formy rekreacji i rehabilitacji. Na placu uwzględniono przyrządy do rozwoju motoryki, koordynacji ruchowej, równowagi, ogólnej sprawności fizycznej. Dodatkowym atutem placu zabaw w parku będzie pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne użytkowników. Ponadto takie osiedlowe place zabaw świetnie integrują społecznie mieszkańców. Z całą pewnością warto w nie i najmłodszych mieszkańców inwestować.


Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Lokalizacja wskazana przez Lidera jest działką rolną, na której konieczne jest odrolnienie. Ponadto ww. działka jest gęsto obsadzona drzewami. W związku z tym nie można wybudować tu placu zabaw. Proponujemy lokalizację w części terenu od ul. Kamiennogórskiej. Kwota potrzeba na realizację zarówno placu zabaw, jak i siłowni terenowej to 750 tys. zł. W kwocie 250 tys. zł można wybudować tylko plac zabaw lub siłownię. Do decyzji Lidera pozostaje w jakim progu kwotowym chce pozostawić swój projekt.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację małego placu zabaw to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: Na lokalizację integracyjnego placu zabaw z mini siłownią ZŁOTA INTEGRACJA wybraliśmy park, który znajduje się na Złotnikach przy ul. Kamiennogórskiej 84. Złotniki leżą na peryferiach w zachodniej części Wrocławia . Lokalizacja placu nie jest przypadkowa, wybraliśmy mały, zaniedbany, ale uroczy park w sąsiedztwie domów jednorodzinnych, gdzie w sezonie letnim można odpocząć w cieniu drzew przy śpiewie ptaków. Park jest niewielki, podłoże trawiaste, okolica spokojna. Ponadto w okolicy są różne placówki edukacyjne. a w nich potencjalni użytkownicy=beneficjenci przyszłego placu zabaw.

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 282

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 565
Papier 717

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 737
Mężczyźni 545

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


07.12.2018

Projekt zakończony. Oddany do użytku.


15.01.2018

Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej.