Nr projektu. 636

Park Uśmiechu na Borku [WBO. 2017]

Głosów: 1 378

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Proponujemy utworzenie parku kieszonkowego w miejscu zaniedbanego i zapomnianego skweru zlokalizowanego pomiędzy ulicami Wolbromską, Hallera i Racławicką. Teren stanowi zieloną enklawę w sąsiedztwie ruchliwego skrzyżowania ul. Hallera/Wiśniowa – Powstańców Śl. Atutem miejsca jest obecność starych i cennych drzew. Obecnie teren bez wyposażenia – brak ławek, koszy, oświetlenia.

Chcemy przywrócić to miejsce mieszkańcom, tworząc nowoczesny park kieszonkowy, z funkcją rekreacyjną i edukacyjną dla dzieci oraz wspierającą aktywność fizyczną seniorów. Proponujemy zagospodarowanie parku w oparciu o utworzenie kilku stref dla jego użytkowników: poznawczej, zabawy, relaksu, aktywności fizycznej i sąsiedzkiego miejsca spotkań. Aby uatrakcyjnić rzeźbę terenu proponujemy utworzenie niewielkiej górki saneczkowej. Planujemy wykorzystanie istniejących murów okalających skwer do zamontowania instalacji interaktywnych, tablic edu, el. świetlnych, służących zabawie i edukacji przyrodniczej (np. na temat starych drzew i roli, jaką spełniają w mieście). Projekt przewiduje m.in. remont i modernizację nawierzchni ścieżek, montaż ławek, hamaków, koszy, oświetlenia, urządzeń zabawowych, domków i poideł dla ptaków.

Ze względu na położenie w pobliżu gęstej zabudowy mieszkaniowej oraz na zastosowane nowoczesne rozwiązania projektowe Kieszonkowy Park Uśmiechu przy Wolbromskiej będzie atrakcyjnym terenem zieleni i miejscem rekreacji dla mieszkańców okolicy, uczniów pobliskich szkół i przedszkoli. Chcemy by stał się modelowym przykładem zagospodarowania zaniedbanego terenu zieleni i inspiracją dla innych wrocławian, którzy podobne zapomniane skwery i zieleńce mają na wyciągnięcie ręki.

Położenie: dz. nr 57, część dz. nr 52/7, AM-1, Obręb Borek,
Powierzchnia: 3940 m kw.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres realizacji zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 636, 641. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres realizacji zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 636, 641.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: Skwer pomiędzy ulicami Wolbromską, Hallera i Racławicką

Osiedle: Borek

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 378

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 660
Papier 718

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 824
Mężczyźni 554

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.