Nr projektu. 354

11200 m2 zieleni - skwer i park na Śródmieściu Południowym [etap 1] [WBO. 2017]

Głosów: 68

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada utworzenie skwerów i park na jednych z ostatnich terenów gminnych w Śródmieściu Południowym:
- na terenie dzikiego parkingu przy ul. Radosnej - ok. 1 ha. (park)
- na terenie dzikiego parkingu przy ul. Łączności - ok. 12a (skwer)

Obszar śródmieścia południowego jest w szczególny sposób narażony na niekorzystne efekty sąsiedztwa z drogą o dużym natężeniu ruchu samochodowego jaką jest ul. Powstańców Śląskich. Umiejscowiona przy tej ulicy stacja mierzenia jakości powietrza zdecydowanie zbyt często wskazuje szkodliwe poziomy smogu, zaś z drugiej strony mieszkańcy do najbliższego parku muszą pokonywać większe odległości niż mieszkańcy innych osiedli Wrocławia. Dlatego postulujemy stworzenie skweru i parku na ostatnich jeszcze nieskomercjalizowanych i niezabudowanych działkach tego rejonu Wrocławia, na których rosną ciągle jeszcze niewycięte przez żadnego inwestora drzewa.

W tej edycji planujemy:
- uporządkowanie terenu dzikich parkingów
- utwardzenia alejek
- nasadzenia do 100 krzewów
- nasadzenia 35-40 drzew i krzewów
- oswietlenie, ok. 10-20 latarni
- kubły na śmieci, ok. 10-20 sztuk
- lawki ok. 10-20 sztuk
- stworzenie trawników na dużej części 11200 m2 parków
- jeśli pozwolą na to środki, również silowni zewnętrznej dostepnej w mikroparku rowniez dla dzieci z pobliskiej szkoły sportowej przy ul. Trwałej, jeśli nie - będziemy o nią zabiegać w drugim etapie za rok

Projekt ten jest częścią strategii dla Śródmieścia Południowego stworzonej przez Towarzystwo Benderowskie i Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia.

Więcej informacji pod adresem:
http://www.hipermiasto.com/felietony/wbo-zielone-skwery-i-mikroparki-na-srodmiesciu-poludniowym

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

"Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 750 000 zł. W przypadku skierowania projektu do realizacji w ramach WBO konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych ws. zagospodarowania ww. terenu. Ponadto informujemy, że Rada Osiedla Powstańców Śląskich wyraziła swoje negatywne stanowisko w sprawie realizacji inwestycji, ponieważ będzie się wiązać z likwidacją miejsc parkingowych.
Ostateczny zakres zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 354, 541. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć."

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 750 000 zł. W przypadku skierowania projektu do realizacji w ramach WBO konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych ws. zagospodarowania ww. terenu. Ponadto informujemy, że Rada Osiedla Powstańców Śląskich wyraziła swoje negatywne stanowisko w sprawie realizacji inwestycji, ponieważ będzie się to wiązać z likwidacją miejsc parkingowych.
Ostateczny zakres zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 354, 541.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Powstańców Śląskich

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

68

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 68
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 41
Mężczyźni 27

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.