Nr projektu. 32

Wzgórze Tarnogajskie - lokalne centrum relaksu [WBO. 2017]

Głosów: 834

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Projekt polega na stworzeniu koncepcji zagospodarowania wzgórza oraz jej realizacji.
Zależy nam na uporządkowaniu terenu wzgórza oraz dróg dojścia od strony ul. Gazowej. Stworzenie ścieżek spacerowych/biegowych, ustawienie ławek ze stołami i koszy na śmieci, wyznaczenie miejsc na ognisko/grilla, może także postawienie dużej altany. W miarę możliwości oświetlenie wzgórza i drogi dojścia do niego.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 750 000 zł. Wniosek obejmuje teren nieczynnego składowiska odpadów poprzemysłowych pochodzących z odgazowania węgla. Na etapie realizacji konieczne będzie uzgodnienie kwestii technicznych możliwości zagospodarowania tego terenu pod kątem bezpieczeństwa użytkowania. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: Wzgórze Tarnogajskie (ul. Ziębicka)

Osiedle: Tarnogaj

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

834

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 809
Papier 25

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 472
Mężczyźni 362

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.