Nr projektu. 607

Sportowe Osiedle – Etap II [WBO. 2017]

Głosów: 1 820

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Projekt Sportowe Osiedle w swoim drugim etapie zakłada budowę:
a) Boiska w siatkówkę na nawierzchni poliuretanowej osłonionych piłkochwytem od strony ulicy Podchorążych z wytyczonymi liniami do gry w badmintona
b) Remont boiska piłkarskiego
c) Siłownię zewnętrzną z elementami przystosowanymi dla dzieci i dorosłych
d) Tzw. Ścieżkę zdrowia przystosowaną dla dzieci i dorosłych
e) Ławeczkę z desek kompozytowych umiejscowioną przy istniejącym boisku do gry w piłkę nożną
f) Boisko do gry w petankę
g) Oświetlenie dla boiska wielofunkcyjnego z systemem baterii słonecznej oraz z systemem zakupu oświetlenia przez mieszkańców poprzez kod SMS
h) monitoring całego terenu sportowego synchronizowanego z monitoringiem istniejącym w SP 76
W 2015 roku rywalizując w ramach WBO o projekt boiska wielofunkcyjnego, zauważyliśmy, jak duże jest zapotrzebowanie lokalnej społeczności na obiekty sportowe z prawdziwego zdarzenia bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców. Dodatkowo zauważyliśmy, że z chwilą kiedy oddaliśmy boisko do użytku wielu okolicznych mieszkańców po prostu zaczęło wychodzić z domu i częściej uprawiać sport. Dlatego w tym roku chcemy wzbogacić ofertę skierowaną do mieszkańców osiedla jak również dla realizowanego projektu Trenera Osiedlowego.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Powstańców Śląskich

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 820

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 790
Papier 1 030

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 102
Mężczyźni 718

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


14.12.2018

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.


11.12.2018

We wrześniu br. ruszyły prace w terenie.


13.09.2018

Wprowadzono wykonawcę na plac budowy


23.08.2018

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Niebawem rozpoczną się prace w terenie.


15.02.2018

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.