Nr projektu. 688

Miodowe łąki we Wrocławiu [WBO. 2017]

Głosów: 1 092

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 100 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł

Uzasadnienie

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, poprawa różnorodności roślinnej oraz ochrona pożytecznych owadów zapylających.
Projekt dotyczy czterech lokalizacji: głównej na pl. Wróblewskiego oraz trzech mniejszych (Wyspa Słodowa, Pomorska, Gajowicka), gdzie planujemy stworzyć niecodzienną, zieloną enklawę.
W ramach zagospodarowania terenów o łącznej powierzchni prawie 12 000 m2 jest przewidziane zasadzenie odpowiedniej roślinności kwietnej, której okres kwitnienia pozwalałby na stały dostęp zapylania dla owadów jak i uatrakcyjniał to miejsce w okresie wiosenno-letnim oraz jesiennym (przewidziane są też krzewy, które urozmaica teren szczególnie zimą). Pozwoliłoby to na zachowanie różnorodności zieleni, oraz zapoczątkowałaby ochronę cennych owadów zapylających w przestrzeniach miejskich w tym pszczół miodnych, które w zatrważającym tempie giną, prowadząc do braku różnorodności roślinnej i produktowej.
Przy opracowaniu projektu współpracowałam ze studentami ze Studenckiego Koła Naukowego Pszczelarzy „Apis” z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ich fachowa wiedza dot. roślin oraz owadów, pomogłaby w stworzeniu projektu miodowych łąk we Wrocławiu. Na zakończenie dodam, że pomysł wpisuje się w starania Wrocławia o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2019 r.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie tylko w zakresie lokalizacji nr 2 – Plac Wróblewskiego. Lokalizacja nr 1 – Wyspa Słodowa jest tłumnie odwiedzana przez mieszkańców, lokalizacja nr 3 to teren wykonany ze środków unijnych, w związku z powyższym nie można na nim inwestować – okres gwarancji. Lokalizacja nr 4 to teren zarezerwowany pod nasadzenia, stąd brak możliwości wykonania tu łąki kwietnej. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 50 tys. zł. Ostateczny zakres realizacji zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem:
- ul. Racławicka – opinia negatywna, teren reprezentacyjny, zbyt wąski pas przy ulicy; obecność wysokich drzew.
- ul. Pułaskiego – opinia negatywna, teren jest rezerwą drogową, w trakcie ustalania docelowego sposobu zagospodarowania.
- ul. Legnicka –teren w utrzymaniu Spółdzielni Mieszkaniowej.
Proponowane lokalizacje: Park Wschodni, Park Zachodni i Złotnicki. Zieleniec Środkowa (wąski pas – wzdłuż ul. Środkowej lub Szczepińskiej). Ewentualnie ul. Krasińskiego (Plac społeczny) ok 1500m2 po uzgodnieniu z MKZ i ZDiUM.
Kwota potrzebna na realizację zadania to 100 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: Opisowa lokalizacja w załącznikach

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 092

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 030
Papier 62

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 742
Mężczyźni 350

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.