Nr projektu. 456

Zielona Ściana osiedla Gaj [WBO. 2017]

Głosów: 107

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Huby, Gaj, Tarnogaj)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Zielony teren przy ul. Świeradowskiej jest granicą pomiędzy torowiskiem, a osiedlem Gaj, z którego każdego dnia wielu mieszkańców idzie na przystanek "Świeradowska". Niestety po ulewie lub gorszych warunkach pogodowych droga ta staje się nie do przejścia, tym bardziej dla osób z wózkiem lub dużym bagażem.
Chcielibyśmy stworzyć dogodne przejście dla mieszkańców, które jednocześnie pełniłoby funkcję naturalnego pochłaniacza hałasu pobliskich tramwajów, oraz dawało ochłodę w upalne dni. Zasadzone drzewa latem chłonęłyby upalne słońce, a także pobierały nadmiar wody z gleby.
Wyprofilowanie terenu i połączenie go z chodnikiem zapewni dogodne przejście z osiedla na przystanek dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także poprawi komfort każdemu pieszemu.

Inwestycja zakłada zagospodarowanie terenu zielonego od Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa do hali CH Gaj.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale po weryfikacji budżetu, z uwagi na duża powierzchnię terenu, konieczne jest zwiększenie zarezerwowanej kwoty do 750 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 194, 456. Do Liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale po weryfikacji budżetu z uwagi na duża powierzchnię terenu konieczne jest zwiększenie zarezerwowanej kwoty do 750 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 194, 456.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gaj

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

107

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 107
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 67
Mężczyźni 40

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.