Nr projektu. 631

EKOpark Stabłowice [WBO. 2017]

Głosów: 233

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Wrocławianie potrzebują więcej zieleni, w tym również parków. Zieleń jest ważna: oczyszcza powietrze, poprawia mikroklimat, służy wielu gatunkom i co równie ważne daje okazję odpoczynku i rekreacji.

Planujemy utworzenie nowego parku we Wrocławiu na Stabłowicach o powierzchni ponad 5 ha (jest to wielkość porównywalna z Parkiem Tołpy na Śródmieściu). Park ma służyć nie tylko mieszkańcom okolicznych osiedli. Planujemy aby było to pierwsze we Wrocławiu miejsce nasadzeń drzew okolicznościowych - np. dla uczczenia narodzin dziecka czy też upamiętnienia ważnych życiowych zdarzeń. Drzewa będzie można sadzić w wyznaczonych w projekcie miejscach, zgodnie z doborem gatunków odpowiednich do warunków.

Park będzie miał charakter naturalistyczny. Oprócz nowych drzew planujemy kwietne łąki dla motyli, przygodowy plac zabaw, ogród edukacyjny oraz łąki rekreacyjne z przestrzenią do gier. W pierwszym etapie przewidujemy wykonanie części naturalnych ścieżek, posadzenie drzew stanowiących szkielet przyszłego parku, przygotowanie miejsca do nasadzeń okolicznościowych i elementów przestrzeni przygód oraz wysianie kwiatów i ziół.

Do tej pory, dzięki współpracy pomiędzy Zarządem Zieleni Miejskiej a Fundacją EkoRozwoju, przygotowano podstawową dokumentację (tzw. operat dendrologiczny). Szczegółowy projekt parku powstanie latem tego roku, po spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie. Wskazane we wniosku działki (o powierzchni ok. 5 ha) są w większej części działkami rolnymi (R IIIb), wymagającymi odrolnienia oraz ponoszenia opłat (jednorazowo oraz przez 10 następnych lat). Ponadto dla ww. terenu jest obecnie opracowywany mpzp, W związku z tym, dopiero po jego opracowaniu będzie wiadomo, jakie przeznaczenie ma wskazany we wniosku obszar.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem działek, które wymagają odrolnienia oraz w zakresie nie pozostającym w kolizji z napowietrznymi liniami energetycznymi. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: Teren położony pomiędzy ulicami Jeleniogórską i Starogajową na Stabłowicach. W chwili obecnej teren porośnięty jest roślinnością łąkową z nielicznymi zadrzewieniami.

Osiedle: Leśnica

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

233

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 233
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 137
Mężczyźni 96

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.