Nr projektu. 339

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 80 [WBO. 2017]

Głosów: 3 044

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Istniejący zadrzewiony teren zielony znajdujący się na terenie szkoły m-dzy starym a nowym budynkiem aż prosi się o zagospodarowanie. Idealny pomysł dla dzieci w czasie lekcji na świeżym powietrzu lub na wolny polekcyjny czas w ciepłe dni to plac zabaw z wymagającymi, niestandardowymi urządzeniami.
Dlatego w ramach projektu WBO proponujemy realizację placu zabaw (około 200 m2) dla uczniów szkoły przy zachowaniu dostępności poza lekcjami dla wszystkich dzieci również z okolicznych osiedli.
Plac zabaw o nawierzchni żwirowej będzie wyposażony w urządzenia wymagające od dzieci nieco większej sprawności fizycznej, takie jak: rozbudowane zestawy linowe – siatki wspinaczkowe, bocianie gniazdo, linowe kominy do wspinaczki, zaawansowane równoważnie, tory przeszkód oraz huśtawki typu żuraw oraz urządzenia edukacyjne (np. z wykorzystaniem wody lub światła słonecznego). Takich nie uświadczymy na brochowskich osiedlach ​:)

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Kwota potrzebna na jego realizację to 250 000 zł. Teren jest objęty nadzorem archeologicznym, co może wydłużyć czas realizacji projektu.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 338, 339. W związku z powyższym, z uwagi na ograniczoną powierzchnię, na wskazanym terenie może się zmieścić tylko plac zabaw lub boisko.
Do lidera należy decyzja, który z tych projektów zostanie skierowany pod głosowanie.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakresu projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: Szkoła Podstawowa nr 80, Brochów

Osiedle: Brochów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 044

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 574
Papier 1 470

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 679
Mężczyźni 1 365

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


27.11.2018

Projekt zakończony. Oddany do użytku.


13.09.2018

Wprowadzono wykonawcę na plac budowy