Nr projektu. 338

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 80 [WBO. 2017]

Głosów: 2 914

Kategoria: sport

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Szkoła Podstawowa nr 80, poza zniszczonym boiskiem do piłki nożnej, nie posiada podstawowej infrastruktury do aktywności sportowej dla dzieci szkolnych jak i dla ponad 5 tys. mieszkańców Brochowa. Najbliższy zespół sportowy (orlik) znajduje się na obrzeżach osiedla w odległości ponad 1 km od szkoły.
Dlatego zgłaszamy projekt budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40 x 28 m z polem do gry w piłkę ręczną, dwoma polami do gry w koszykówkę oraz dwoma polami do gry w siatkówkę. Boisko będzie dostępne dla dzieci szkolnych w czasie zajęć oraz dla mieszkańców osiedla poza lekcjami.
Jako lokalizację wskazujemy betonowy plac, będący kiedyś boiskiem do koszykówki. Wykorzystanie istniejącej nawierzchni, jako podbudowy, pozwoli znacząco zredukować koszty realizacji obiektu.
Wyposażenie: ogrodzenie i piłkochwyty, oświetlenie, kosze, bramki i demontowalne słupki do siatkówki, bezpieczna nawierzchnia typu tartan lub sztuczna trawa.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 750 tys. zł. Teren jest objęty nadzorem archeologicznym, co może wydłużyć czas realizacji projektu. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 338, 339. W związku z powyższym, z uwagi na ograniczoną powierzchnię, na wskazanym terenie może się zmieścić tylko plac zabaw lub boisko.
Do lidera należy decyzja, który z tych projektów zostanie skierowany pod głosowanie. Ostateczny zakres projektu zostanie również ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakresu projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Lokalizacja szczegółowa: Szkoła Podstawowa nr 80, Brochów

Osiedle: Brochów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 914

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 443
Papier 1 471

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 614
Mężczyźni 1 300

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


27.11.2018

Projekt zakończony. Oddany do użytku.


13.09.2018

Wprowadzono wykonawcę na plac budowy