Nr projektu. 220

Park Leonarda da Vinci na Gądowie Małym [WBO. 2017]

Głosów: 997

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Projekt ma na celu rewitalizację i przekształcenie terenu w park z polaną i łąką kwietną dla owadów zapylających. Zieleniec inspirowany będzie twórczością Leonardo da Vinci oraz ciekawą historią osiedla Gądów. Połączy funkcję edukacyjną, rekreacyjną i wypoczynkową. Teren zajmuje on powierzchnię 20.978 m2 i położony jest w centrum osiedla na działce nr 5/273, AR_3 Gądów Mały, pomiędzy ulicami Bulwar Dedala, Drzewieckiego i Bajana.
Projekt zakłada stworzenie parku z naturalnie wykształconymi strefami do rekreacji i wypoczynku na łonie natury. Przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców okolicznych osiedli i nie tylko. Planowany park w niedalekiej przyszłości stanie się idealnym miejscem dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W parku znajdą się plansze edukacyjne opisujące twórczość Leonarda da Vinci a także historię osiedla. Prace pielęgnacyjne na istniejącej roślinności, a także nowe nasadzenia drzew, krzewów oraz kwiatów stworzą poczucie ucieczki od wzroku przechodniów oraz wytchnienia od codziennych obowiązków. W ciszy i spokoju będzie można wypocząć na planowanych wygodnych ławkach z oparciami wśród pachnących kwiatów lawendy oraz ziół, w cieniu wysokich drzew w oderwaniu od wielkomiejskiego zgiełku. Wrocław boryka się z problemem smogu, osiedle Gądów Mały jest białą plamą na mapie zieleni, dlatego posiadanie parku jest bardzo istotne dla mieszkańców całego miasta. Projekt zgodny jest z planem zagospodarowania przestrzennego osiedla, który przewiduje na całym obszarze zieleń rekreacyjną, tj. zieleń parkową, parki, terenowe urządzenia sportowe, polany rekreacyjne oraz wody powierzchniowe. Ponadto projekt jest spójny z założeniami aplikacji Wrocławia o tytuł Zielonej Stolicy Europy w 2019 roku.

***Pełny opis projektu zawarty jest w załączniku***

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale jego realizacja jest możliwa tylko na działce nr 5/400, AM-3, obręb Gądów Mały. Pozostałe działki przeznaczone są do sprzedaży. Szacunkowy koszt projektu to 750 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 180, 220, 749. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale jego realizacja jest możliwa tylko na działce nr 5/400, AM-3, obręb Gądów Mały. Pozostałe działki przeznaczone są do sprzedaży. Szacunkowy koszt projektu to 750 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Na etapie opracowywania dokumentacji będzie też można ustalić czy proponowane przez lidera tyrolka ze zjeżdżalnią linową będzie mogła powstać, gdyż teren mocno zadrzewiony. Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 180, 220, 749.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gądów-Popowice Płd.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

997

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 983
Papier 14

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 573
Mężczyźni 424

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.