Nr projektu. 67

Wyciszenie nawierzchni na ul. Złotnickiej [WBO. 2017]

Głosów: 1 456

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

 • Projekt rejonowy (Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie)
 • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

Projekt dotyczy ulicy Złotnickiej na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Wielkopolskiej. W ramach projektu zostanie wymieniona nawierzchnia drogi z brukowanej na asfaltową.

Beneficjenci:
- okoliczni mieszkańcy, którym hałas generowany przez przejeżdżające samochody i autobusy znacząco uprzykrza życie.
- kierowcy oraz rowerzyści dojeżdżający tą ulicą do/z ulicy Kosmonautów (są to mieszkańcy całych Złotnik oraz inni kierowcy omijający zakorkowaną ulicę Kosmonautów)
- przyszli mieszkańcy bloków budowanych aktualnie w pobliżu ulicy Złotnickiej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale należy wykonać całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz wykonać nową nawierzchnię bitumiczną. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 750 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: Ul. Złotnicka

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 456

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 695
Papier 761

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 773
Mężczyźni 683

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


05.08.2019

Wykonawca uzyskał uzgodnienia od gestorów sieci oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. Obecnie Wykonawca oczekuje na zatwierdzenie projektu oraz pozwolenie na budowę.


11.12.2018

W sierpniu br. podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie realizowane w trybie „projektuj i buduj”. Obecnie trwa projektowanie.


08.08.2018

Wybraliśmy wykonawcę inwestycji. Inwestycja będzie realizowana w trybie "projektuj i buduj". Dla ww. zadania było to już trzecie postępowanie przetargowe. Pierwszy przetarg (27.03) został unieważniony ze względu na przekroczoną kwotę jaką dysponujemy w ramach WBO.W drugim postępowaniu (25.04) nie wpłynęła żadna oferta.


28.03.2018

Ogłosiliśmy przetarg w trybie "projektuj i buduj". Oferty można składać do 11.04


02.03.2018

Spółka Wrocławskie Inwestycje przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji. W nawiązaniu do uzyskanej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków zostanie zlecona wymiana nawierzchni ul. Złotnickiej na odcinku od ul. Kosmonautów do miejsca przed skrzyżowaniem z ul. Rajską (za posesją nr 16). Inwestycja będzie realizowana w trybie "projektuj i buduj".