Nr projektu. 484

II etap rewitalizacji terenu zielonego przylegającego do dawnej siedziby Domu Kultury na Ołtaszynie. [WBO. 2017]

Głosów: 1 062

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Projekt 612 z edycji WBO 2016 zgłoszony był jako projekt mały do 250 tys. zł. Obecnie znajduje się w fazie zlecenia dokumentacji projektu. Wizualizację wstępną projektu można obejrzeć na: http://osiedle.wroc.pl/index.php/oltaszyn/1542-projekt-612
Kwota 250 tys. nie pozwoli na pełną realizację projektu zbliżonego do tego z wizualizacji. Aby przywrócić świetność temu terenowi konieczne są większe środki. Po pełnej rewitalizacji miejsce to, stanie się jak przed stu laty, ulubionym miejscem spotkań mieszkańców Ołtaszyna a także Wojszyc i Partynic, gdzie również brakuje miejsc służących rozrywce i wypoczynkowi.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację została oszacowana na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie realizacji.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 8: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: działka 46/2 obręb Ołtaszyn AR_5

Osiedle: Ołtaszyn

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 062

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 965
Papier 97

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 610
Mężczyźni 452

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


11.12.2018

Zarząd Inwestycji Miejskich we wrześniu br. przekazał teren wykonawcy. Do końca roku prace zostaną zakończone.


13.09.2018

Wprowadzono wykonawcę na plac budowy


21.08.2018

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą inwestycji


27.03.2018

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania. Oferty składać można do 13 kwietnia.