Nr projektu. 579

"Górka PaFaWag - Drugie Życie" Etap III [WBO. 2017]

Głosów: 702

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Uporządkujmy informacje związane z Naszą Górką PaFaWag.

WBO (2014) - rozpoczęliśmy prace na Górce (tym samym uniknęliśmy ryzyka – iż teren zostanie przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową), jest już wschodnia ścieżka spacerowo-rowerowa, powstała siłownia terenowa, pojawiły się elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci), jest oświetlenie – co pozwala bezpiecznie przemieszczać się w porze nocnej pomiędzy ulicą Kruczą, a aleją Hallera.
Przegląd gwarancyjny, który miał miejsce 3 sierpnia 2017r. dla powyższego zadania, stwierdził nieprawidłowości (m.in. degradacja ścieżki spacerowej spowodowana wodami opadowymi, ubytki w nawierzchni pod ławkami)- są to błędy – których chcemy uniknąć w kolejnych etapach (drenaż wód deszczowych).
Apel do Was, dbajmy o to miejsce i bądźmy uczuleni na dewestację – której efekty, niestety, już widzimy.

WBO (2016) – realizacja na przełomie 2017/2018r.
Zakres prac w projekcie budowlanym wygląda następująco: budowa kolejnych ścieżek spacerowych na całym dole Wzgórza Gajowickiego (patrząc od alei Hallera), na szczyt, oraz w jego części środkowej. Będą nowe latarnie, również na szczycie – odpowiednio rozproszone. Siłownia zostanie uzupełniona o nowe, dwa dwustronne urządzenia do ćwiczeń (teren, aby je ustawić, jest gotowy). Wyremontujemy schody znajdujące się przy ulicy Inżynierskiej (będą ułatwienia dla rowerzystów oraz wózków dziecięcych). Liczymy na wykonanie od strony ulicy Kruczej górskiego podejścia z kamienia. Zabezpieczymy usypujące się, kolejne masy ziemne ze Wzgórza. Oczywiście, kolejne miejsca do odpoczynku, a ławki - zdaniem niektórych z Was - ustawione w dolnej części Górki nieprawidłowo – zostaną przestawione – aby cieszyć się widokiem przejeżdżających pociągów.

WBO (2017) – szczegółowy zakres prac ustalimy po realizacji etapu II.
Chcemy kontynuować zagospodarowanie Wzgórza, które zmierza do przywrócenia mu dawnego blasku. Starsi mieszkańcy – pamiętają – iż było to ważne miejsce na mapie Wrocławia (przede wszystkim świetna górka saneczkowa bez ograniczeń wiekowych, lecz również punkt do kibicowanie piłkarzom Śląska, który rozgrywał swe mecze na legendarnej Oporowskiej 62). Zbudujemy schody terenowe z balustradą i siedziskami od ulicy Inżynierskiej (ułatwią one dostęp osobom z ograniczoną sprawnością na sam wierzchołek wzgórza). Zajmiemy się uformowaniem terenu pod zjazd saneczkowy – którego będą nam zazdrościć inni. W tej sprawie liczymy na podpowiedzi mieszkańców – ciekawe rozwiązania podpatrzone przez Was na świecie – będą dla nas bardzo cenną wskazówką. W trzecim etapie szczególną uwagę zwrócimy na rewitalizację zieleni, wpłynie to korzystnie na wizerunek miejsca. Urządzenia naśnieżające – melodia przyszłości, ale kto wie.
Więcej informacji tutaj: http://gajowice.pl/g%C3%B3rka-pafawag-drugie-%C5%BCycie-wbo
Projekt jest wspierany przez Radę Osiedla Gajowice.
Górka PaFaWag - najlepsza górka saneczkowa we Wrocławiu – jesteśmy na dobrej drodze.


Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 490, 579. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 490, 579.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gajowice

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

702

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 506
Papier 196

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 395
Mężczyźni 307

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.