Nr projektu. 667

Azyle dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Grota – Roweckiego/Pawła Jasienicy i Grota – Roweckiego/Przystankowa. [WBO. 2017]

Głosów: 1 053

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 200 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Ulica Grota- Roweckiego jest drogą o dużym natężeniu ruchu samochodowego. Jest to bowiem droga wyjazdowa i dojazdowa do centrum miasta z podwrocławskich miejscowości i autostrady. Brak sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. Grota- Roweckiego/Pawła Jasienicy i Grota -Roweckiego/Przystankowa bardzo utrudni przejście pieszym na drugą stronę ulicy. Piesi są zdani na uprzejmość kierowców.W pobliżu znajduje się urząd pocztowy,sklepy, kościół ,świetlica, oraz przystanki autobusowe. Budowa sygnalizacji świetlnej uporządkuje ruch na tych skrzyżowaniach, zdecydowanie ułatwi pieszym bezpieczne przejście przez jezdnię i ułatwi włączenie się do ruchu pojazdów z ulic Pawła Jasienicy i Przystankowej. Ponadto zdyscyplinowałaby kierowców do dostosowania prędkości w terenie zabudowanym zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Opinia negatywna dla sygnalizacji świetlnej, brak uzasadnienia ruchowego dla budowy sygnalizacji. Sygnalizacje stosuje się w sytuacjach, gdy nie ma innych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych. Tutaj takim rozwiązaniem mogły by być azyle dla pieszych. Szacunkowy koszt budowy azyli to 200 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Podtrzymana opinia z I etapu weryfikacji. Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Opinia negatywna dla sygnalizacji świetlnej, brak uzasadnienia ruchowego dla budowy sygnalizacji. Sygnalizacje stosuje się w sytuacjach, gdy nie ma innych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych. Tutaj takim rozwiązaniem mogłyby być azyle dla pieszych. Szacunkowy koszt budowy azyli to 200 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 8: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wojszyce

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 053

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 650
Papier 403

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 616
Mężczyźni 437

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


04.04.2019

Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert 11 kwietnia.


11.12.2018

Dokumentacja odebrana. Przygotowywanie postępowania przetargowego na realizację zadania.