Nr projektu. 717

Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew na osiedlach Szczepin, Popowice, Gądów, Pilczyce i Kozanów [WBO. 2017]

Głosów: 196

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 220 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Wrocławskie drzewa w ostatnich latach były nie tylko intensywniej wycinane niż wcześniej, ale u wielu także postępowała słabnąca kondycja. Jedną z poważnych przyczyn, dla których drzewa tracą siły witalne jest jemioła. Ta roślina jest tzw. półpasożytem, co znaczy, że jest w stanie sama wytwarzać cukry w procesie fotosyntezy i się odżywiać. Niestety, drzewo nie jest dla niej tylko podporą, dzięki której ma bliżej do promieni słonecznych. Wykorzystuje wodę i składniki mineralne ze swojego żywiciela, a przy zbyt dużej ilości zagłusza także jego liście. Przez to drzewo wytwarza mniej potrzebnych cukrów do wyżywienia korony i korzeni, dlatego zaczyna słabnąć. We Wrocławiu póki co nie walczy się systematycznie z jemiołą, dlatego każde porażone drzewo zagraża kolejnym.

Projekt zakłada usunięcie jemioły z 300 drzew nowoczesną metodą, która nie wymaga wycinania całych gałęzi, a jedynie półpasożyta. Następnie zabezpiecza się miejsca wycięcia, aby jemioła nie mogła odrosnąć. Taki zabieg wykonano już na Borku na 77 drzewach, w ramach projektu do WBO2015.

Niniejszy projekt jest z kategorii przyrodniczych. Jego celem jest poprawienie stanu zdrowotnego wrocławskich drzew oraz uniknięcie groźnych sytuacji w przyszłości. Jednak jego beneficjentami będą sami wrocławianie, bo można założyć, że wielu drzewom realizacja tego projektu przedłuży życie, a więc będą mogły dłużej cieszyć oczy (i przysługiwać się zdrowiu) wrocławian.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 220 000 zł. Ostateczny zakres realizacji zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: Konkretne drzewa zostaną wskazane w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej, w momencie kiedy projekt przejdzie do realizacji.

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

196

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 194
Papier 2

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 113
Mężczyźni 83

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.