Uchwała „antysmogowa” w konsultacjach

, ,

Do końca września 2017 r. można zgłaszać uwagi do uchwały „antysmogowej” dla Wrocławia, którą przygotowuje Urząd Marszałkowski.

Od 1 lipca 2018 r. mieszkańców Wrocławia obowiązywać będzie zakaz instalowania kotłów, pieców i kominków, w których spalane byłyby węgiel, drewno lub pelet.
W nowych instalacjach grzewczych będziemy mogli spalać wyłącznie gaz lub lekki olej opałowy.

Od 1 stycznia 2024 r. mieszkańców Wrocławia obowiązywać będzie zakaz stosowania paliw stałych (w tym drewna, węgla, peletu) we wszystkich instalacjach, których dotyczy uchwała. Dozwolone będzie spalanie wyłącznie gazu oraz lekkiego oleju opałowego.

Projekt uchwały dotyczącej Wrocławia został opublikowany na stronie Urzędu Marszałkowskiego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego:

Zobacz projekt

Zapisy proponowane w uchwale dla części mieszkańców będą miały wpływ na sposób ogrzewania mieszkań.

Uwagi do projektu uchwały można zgłaszać:

  • w formie pisemnej na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław,
  • ustnie do protokołu w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytutu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: konsultacje@irt.wroc.pl

Otwarte konsultacje

O uchwale można dyskutować podczas otwartych konsultacji. Zaplanowano cztery spotkania: 

  • 19 września LO nr 7 ul. Krucza 49
  • 21 września LO nr 6, ul. Hutnicza 45
  • 22 września LO nr 14, ul. Brücknera 10
  • 25 września LO nr 11, ul. Spółdzielcza 2A

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 17.00.

Projekt uchwały dotyczącej Wrocławia został opublikowany na stronie Urzędu Marszałkowskiego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Uwagi do projektu uchwały można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław,
  • ustnie do protokołu w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytutu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: konsultacje@irt.wroc.pl