wroclaw.pl Zielony Wrocław - środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 20°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Wizualizacja PNG UM Wrocławia
Wizualizacja PNG

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN) to strategiczny dokument, który został opracowany dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Wrocławia i czternastu gmin.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

W dokumencie zebranych jest siedem obszarów gospodarki, dla których konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, pozwalających na ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz większe korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Korzyści z wdrażania PGN:

PGN jest dla wszystkich, którzy będą chcieli starać się o pozyskanie dofinansowania unijnego w konkursach ogłaszanych między innymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIIŚ) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Bez przystąpienia do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie będzie można starać się o powyższe dofinansowania. Zgłoszenie zadania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej odbywa się za pośrednictwem formularza Excel dostępnego w kafelku „dokumenty do pobrania”. Wypełniony, podpisany i zeskanowany dokument powinien być wysłany na adres e-mail: [email protected], natomiast oryginał powinien zostać dostarczony osobiście lub przesłany na adres:

Wydział Wody i Energii
Bogusławskiego 8-10, pok. 524 (Sekretariat Wydziału Wody i Energii)
50-031 Wrocław

Aby otrzymać poświadczenie wpisania zadania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy wysłać na adres e-mail: [email protected] wniosek o wystawienie takiego poświadczenia. Wnioski można składać na bieżąco.

Pytania dotyczące formularzy i potwierdzeń proszę kierować na adres e-mail: [email protected]l.

Liczba możliwych do zgłoszenia projektów jest nieograniczona. Zgłoszenie wniosku do PGN-u nie gwarantuje otrzymania dofinansowania, ponieważ projekty będą wybierane w konkursach.

Informacje

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl