wroclaw.pl strona główna Zielony Wrocław – środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

21°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 21:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Zielony Wrocław
 3. Powietrze
 4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Wizualizacja PNG UM Wrocławia
Wizualizacja PNG

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (PGN) to strategiczny dokument, który został opracowany dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Wrocławia i czternastu gmin.

Reklama

Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

W dokumencie zebranych jest siedem obszarów gospodarki, dla których konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, pozwalających na ograniczenie zużycia energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz większe korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Korzyści z wdrażania PGN:

 • zyskanie możliwości ubiegania się o dofinansowanie na działania z zakresu budowania gospodarki niskoemisyjnej ze środków unijnych i krajowych;
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego miasta/gminy dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii;
 • generowanie oszczędności dla lokalnego budżetu, które można przeznaczyć na inne potrzeby miasta lub gminy, dzięki redukcji zużycia energii i  paliw w budynkach użyteczności publicznej;
 • poprawa jakości powietrza dzięki redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery;
 • poprawa zdrowia mieszkańców dzięki ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza;
 • poprawa stanu środowiska w efekcie przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności regionu pod kątem turystyki oraz zyskania ekologicznego wizerunku miasta;
 • zwiększenie jakości życia mieszkańców.

PGN jest dla wszystkich, którzy będą chcieli starać się o pozyskanie dofinansowania unijnego w konkursach ogłaszanych między innymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIIŚ) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Bez przystąpienia do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie będzie można starać się o powyższe dofinansowania. Zgłoszenie zadania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej odbywa się za pośrednictwem formularza Excel dostępnego w kafelku „dokumenty do pobrania”. Wypełniony, podpisany i zeskanowany dokument powinien być wysłany na adres e-mail: [email protected], natomiast oryginał powinien zostać dostarczony osobiście lub przesłany na adres:

Wydział Wody i EnergiiBogusławskiego 8-10, pok. 524 (Sekretariat Wydziału Wody i Energii)50-031 Wrocław

Aby otrzymać poświadczenie wpisania zadania do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy wysłać na adres e-mail: [email protected] wniosek o wystawienie takiego poświadczenia. Wnioski można składać na bieżąco.

Pytania dotyczące formularzy i potwierdzeń proszę kierować na adres e-mail: [email protected]l.

Liczba możliwych do zgłoszenia projektów jest nieograniczona. Zgłoszenie wniosku do PGN-u nie gwarantuje otrzymania dofinansowania, ponieważ projekty będą wybierane w konkursach.

Informacje

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl