Link do strony www.wroclaw.pl

  Szkolna Ulica

  Zdecydowana większość dzieci dociera do szkoły pieszo, komunikacją zbiorową, rowerem, czy na hulajnodze. Jednak to wzmożony ruch samochodów przed szkołami jest dla nich największym zagrożeniem.

  Projekt „Szkolna ulica” jest realizowany przy wybranych szkołach podstawowych we Wrocławiu przez Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy ze Strażą Miejską. Jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drodze do szkoły.

  Projekt ten jest bezpośrednio inspirowany wdrażanym w Wiedniu działaniu „Schulstraße”, choć podobne działania znane są także w wielu innych miastach Europy. Wrocławska „Szkolna Ulica” jest pierwszym takim działaniem zainicjowanym w Polsce.

  Jak to wygląda?

  W październiku, na pół godziny przed pierwszą lekcją, będzie udostępniany fragment ulicy bezpośrednio przy szkole dla dzieci, by ostatni odcinek mogły swobodnie przejść lub przejechać na rowerze bądź hulajnodze, w otoczeniu wolnym od ruchu samochodowego. W ten sposób zostanie stworzona przestrzeń, która będzie przedłużeniem podwórka szkolnego – miejscem spotkań przed lekcjami i rozmów, w którym dzieci poczują się swobodnie i bezpiecznie.

  W otoczeniu szkół pojawią się znaki „zakaz ruchu” oraz bariery nożycowe, które wyznaczą odcinki ulic dostępne tylko dla poruszania się pieszo, rowerem bądź hulajnogą. Wraz z pierwszym dzwonkiem, bariery zostaną usunięte, a przejazd innymi pojazdami będzie wznowiony. Nad zmienioną organizacją ruchu będzie czuwać Straż Miejska. 

  Dodatkowym elementem projektu jest część badawcza, która polega na przeprowadzeniu anonimowych ankiet przed rozpoczęciem pilotażu i pod koniec jego trwania. Wyniki ankiet dostarcza nam informacji  o sposobach i okolicznościach docierania dzieci do szkół. W ramach projektu będzie również analizowany ruch przed szkołami. Wszystkie te elementy złożą się na ocenę całego projektu, a wnioski posłużą do stworzenia rekomendacji dla trwałej poprawy bezpieczeństwa wokół szkoły i przesądzą o kontynuacji projektu.

  Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, abyśmy wykonywali codziennie podróże piesze na dystans co najmniej 10 tysięcy kroków. To minimalna dawka ruchu pozwalająca utrzymać właściwą kondycję. W przypadku dzieci najbardziej naturalnym sposobem wywiązania się z tego zalecenia jest droga do szkoły. Chcemy ułatwić dzieciom ten ruch i uspokoić obawy rodziców, którzy do tej pory odwozili dzieci pod samą bramę szkoły: skoro nie ma tam już ruchu pojazdów, znika największe zagrożenie. Pozwólmy dzieciom być zdrowymi, apeluje Tomasz Stefanicki, Zastępca Dyrektora Biura Zrównoważonej Mobilności.

  Czytaj też: