wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

17°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 09:20

wroclaw.pl strona główna

Reklama

  1. wroclaw.pl
  2. Akademicki Wrocław
  3. WCA

Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA) to łącznik między samorządem miasta i środowiskiem akademickim, stworzony i finansowany przez samorząd.

Reklama

O Wrocławskim Centrum Akademickim

Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA) to łącznik między samorządem miasta i środowiskiem akademickim, stworzony i finansowany przez samorząd.

  • Studenci znają nas jako koordynatora miejskiego programu stypendialnego.
  • Pracownicy naukowi i przedsiębiorcy wiedzą, że udzielamy pomocy w realizacji projektów naukowo-badawczych. Znają nas także jako akuszera Akademii Młodych Uczonych i Artystów i koordynatora programu Visiting professors.
  • Liderzy akademiccy wiedzą, że dobrze orientujemy się w sprawach polityki rozwoju oraz rynku pracy i możemy doradzić jak rozwiązać poszczególne problemy dotyczące współpracy uczelni z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym

Czym zajmuje się Wrocławskie Centrum Akademickie?

  • Po pierwsze realizujemy własne, autorskie projekty. To zdecydowanie największa część naszej pracy, dotykająca spraw talentów akademickich, rynku pracy, polityki rozwoju gospodarczego.
  • Po drugie doradzamy środowisku akademickiemu w jego własnych działaniach, tam, gdzie to pożądane i możliwe. Dotykamy rozmaitych tematów – integracja środowiska akademickiego, zaangażowanie uczelni w głębszą współpracę z biznesem lub otoczeniem społeczno-gospodarczym.
  • Po trzecie stale poszerzamy i porządkujemy wiedzę o kierunkach rozwoju środowiska akademickiego z jednej strony i organizmu samorządowego z drugiej. To zadanie najbardziej rozczłonkowane, ale o tyle ważne, że pozwala nam raz na jakiś czas strzelić w dziesiątkę z pomysłem na projekt lub inicjatywę.

Nie prowadzimy spraw związanych z promocją uczelni ani rekrutacją na studia. Jesteśmy pracownikami Urzędu Miejskiego Wrocławia. WCA jest pierwszą inicjatywą tego typu w Polsce.

Kontakt z Wrocławskim Centrum Akademickim

Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi
Urząd Miejski Wrocławia

Rynek 13 (II p.)
50-101 Wrocław

Godziny pracy Biura:
poniedziałek - piątek
godz. 7:45 - 15:45

Tomasz Janoś - Dyrektor Biura
Monika Sochacka - Zastępca Dyrektora Biura

Sekretariat

Samodzielne stanowisko ds. obsługi asystencko-administracyjnej

tel.: +48 71 770 20 00/01[email protected]

Pracownicy biura

 

Kierownik ds. projektów rozwoju rynku pracy

Anna Gil

tel.: +48 71 770 20 05

[email protected] 

 

Kierownik ds. projektów wspierających proces umiędzynarodowienia

Barbara Rogowska

tel.: +48 71 798 13 15

[email protected] 

 

Specjalista ds. finansów i realizacji projektów

Kamila Brycka

tel.: +48 71 770 20 28

[email protected]  

 

Samodzielne stanowisko ds. realizacji projektów

Katarzyna Hubicka

tel.: +48 71 770 20 30

[email protected] 

 

Samodzielne stanowisko ds. finansów i realizacji projektów

Aleksandra Grzeczyńska

tel.: +48 71 770 20 03

[email protected] 

 

Samodzielne stanowisko ds. finansów i realizacji projektów

Katarzyna Puchała

tel.: +48 71 798 13 14

[email protected] 

 

Samodzielne stanowisko ds. realizacji projektów

Żaneta Marszałek

tel.: +48 71/777 94 69

[email protected]  

 

Studenci znają nas jako koordynatora miejskiego programu stypendialnego. Pracownicy naukowi i przedsiębiorcy wiedzą, że udzielamy pomocy w realizacji projektów naukowo-badawczych. Liderzy akademiccy wiedzą, że dobrze orientujemy się w polityce rozwoju oraz rynku pracy i możemy doradzić jak rozwiązać poszczególne problemy dotyczące współpracy uczelni z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Projekty WCA

Aktualności

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl