Link do strony www.wroclaw.pl

  Mapa potencjału solarnego Wrocławia

  Coraz więcej mieszkańców jest zainteresowanych wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, a jak wiadomo jednym z najważniejszych jest energia słoneczna. W związku z tym na popularności zyskują systemy solarne. Chcąc zachęcić mieszkańców do instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, a także aby ułatwić im podjęcie decyzji odnośnie zasadności takich działań, stworzyliśmy we Wrocławiu mapę potencjału solarnego.

  Mapa potencjału solarnego
  Mapa potencjału solarnego

  Mapa powstała przy współpracy Biura Ochrony Przyrody i Klimatu oraz Biura Rozwoju Wrocławia. Wykonana została przez Zespół Systemu Informacji Przestrzennej. Przestawia ona potencjał solarny dachów budynków we Wrocławiu, czyli ilość energii słonecznej padającej na ich powierzchnię w ciągu roku. Dane są prezentowane w ujęciu miesięcznym i rocznym, w rozbiciu na składowe promieniowania słonecznego:

  Warstwy rastrowe widoczne na mapie prezentują ilość energii słonecznej w watogodzinach w ramach komórki o wielkości 1 m na 1 m. Wartości te uwzględniają nachylenie powierzchni i rosnącą wraz z nim rzeczywistą powierzchnię zdolną do odbierania energii słonecznej.

  Mapa Potencjału Solarnego Wrocławia