Link do strony www.wroclaw.pl

  Widzisz dym? Zgłoś to!

  Co roku spalamy w Polsce nawet 2 mln ton odpadów w domowych piecach – alarmuje Ministerstwo Środowiska. Z każdym kilogramem spalonych śmieci emitujemy toksyczne substancje, które szkodzą nam i osobom w naszym otoczeniu. W dodatku wcale na tym nie oszczędzamy, a nawet możemy narazić się na wysoką karę.

  Toksyczne substancje wydobywające się z komina szkodzą tobie, twoim bliskim, sąsiadom oraz środowisku. Grozi za to kara taka sama, jak za spalanie odpadów
  Toksyczne substancje wydobywające się z komina szkodzą tobie, twoim bliskim, sąsiadom oraz środowisku. Grozi za to kara taka sama, jak za spalanie odpadów

  To mój dom, mogę palić, czym chcę?

  Niezupełnie. Tak jak w całej Polsce, we Wrocławiu też obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków. Każdy, kto widzi (i czuje), że ktoś spala odpady, ma prawo zwrócić właścicielowi uwagę, a gdy to nie pomoże, zgłosić problem odpowiednim służbom. Kara to mandat w wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi na wokandę, sąd może orzec grzywnę w wysokości nawet 5000 zł.

  Obowiązuje zakaz spalania:

  1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
  4. biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

  Dziękuję, nie palę!

  Czytaj więcej:

  Ustawa Prawo Ochrony Środowiska

  Uchwała „antysmogowa” dla Wrocławia

  Zgłoś łamanie prawa!

  Jeżeli jesteś świadkiem spalania odpadów, możesz zgłosić ten fakt przez nasz specjalny formularz.

  Formularz zgłoszeniowy

  Zgłoszenia można dokonać też bezpośrednio u służb.

  • Straż Miejska Wrocławia – Referat Ochrony Środowiska – tel. alarmowy 986 (całodo-bowy) lub 71 347 16 43
  • Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia tel. 71 799 67 00
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska + tel. 71 327 30 00 (tylko w przypadkach spalania odpadów przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą), oraz Inspektor dyżurny WIOŚ: 71 327 30 10

  Przepisy, które warto znać:

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 ze zmianami).
  2. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005r. nr 236, poz. 2008 ze zmianami).
  3. Uchwała nr XXXII/1089/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 marca 2009r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia (Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 21.04. 2009r. nr 69, poz. 1488.)